Skip to main content

Ministeren: Ikke partierne, men professor afgjorde uenighed!

LLO-kongres 2021

På LLO’s kongres d. 2. oktober satte LLO’s tidligere cheføkonom Jesper Larsen overfor boligministeren fingeren på et ”ømt” punkt i problemet med udsigten til stigende huslejer i småhuse, hvis den sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven vedtages, som den foreligger nu.

Jesper Larsen er mangeårigt medlem af huslejenævnet i Frederiksberg Kommune og har et stort erfaringsgrundlag med afgørelserne, hvor han ofte har afgivet dissens. På kongressen repræsenterede han LLO i Hovedstaden. Jesper Larsen spurgte fra gulvet i salen Kaare Dybvad, om han vil ”pille det afsnit ud af sammenskrivningsforslaget til lejelovgivningen, som medfører, at man kan sætte lejen i (gennemgribende, red.) moderniserede lejligheder i småhuse (ejendomme med mindre end 7 lejemål, herunder udlejede ejerlejligheder, red.) ved at sammenligne med lejen i gennemgribende moderniserede lejemål i storhuse. Nu har vi lige hørt (på kongreshilsen fra SF og EL, red.), at SF og EL ikke vil acceptere dette. I har et bredt forlig, betyder det, at dette afsnit vil blive pillet ud?”

”Vi er forpligtet”

Kaare Dybvad svarede, ”at det, som vi aftalte i forligskredsen var, at var der uenighed om virkningerne, ville vi sende det over til Hans Henrik Edlund (professor i Lejeret, red.), og han vil lave en vurdering af det. Hans vurdering er, at det, der ligger nu, er korrekt (i overensstemmelse med lejeretten, red), og derfor er forligskredsen forpligtet på at følge den vurdering, han kom med. Jeg synes godt, at man kan sige, at Edlund er den førende indenfor lejeret i Danmark. Jeg synes, at vi er nødt til at følge de aftaler, vi har lavet, og derfor er forligskredsen forpligtet på at følge det, vi har aftalt.” Sagde altså ministeren.

LLO: Huslejestigninger i småhuse

Men, men... Sagens kerne er, at LLO ikke er enig i professorens vurdering. LLO har i sit høringssvar til forslaget anført, at professorens tolkning er forkert, at det er anerkendt (blandt andet i regeringens egen ekspertrapport herom), at der er stor uenighed om dette i retspraksis, og LLO har kraftigt advaret mod professorens tolkning, som vil føre til store huslejestigninger ved genudlejning af lejemål i småhuse, herunder ejerlejligheder. Det vil fx få ejerlejlighederne til at stige i pris og fremme spekulation i køb af ejerlejligheder til udlejning, og det vil betyde, at lejemålene i småhusene i den privat udlejningssektor både i storbyerne og provinsens købstæder ikke længere kan lejes af almindelige indkomster.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top