Skip to main content

Når en vaskemaskine kan medføre opsigelse

Lejerne i private udlejningsejendomme kan komme galt afsted, når de fortager sædvanlige installationer i lejemålet. Hvis man ikke ser sig for, kan opsætningen af en almindelig vaskemaskine i sidste ende medføre, at udlejer kan ophæve lejeforholdet.

Hvad er lejers installationsret?

For lejere i private udlejningsejendomme gælder der en ret til at foretage installering af sædvanlige installationer. Begrebet dækker over situationer, hvor installeringen ikke i forvejen findes i lejemålet. Der er ligeledes tale om et begreb, der ændrer sig med tiden, da den almindelige levestandard i samfundet udfylder, hvornår en installering er sædvanlig.

I øjeblikket er almindelige hårde hvidevarer som køleskab, fryser, komfur/ovn, vaskemaskiner og tørretumblere samt opvaskemaskiner omfattet af lejers ret. Hertil kan fx brusekabiner, emhætter, mindre ventilationsanlæg samt vandrensning- og afkalkningsanlæg efter omstændighederne også være omfattet. Sædvanlige installationer er defineret ved at kunne indsættes i lejemålet uden at lave om på de eksisterende forhold. En usædvanlig installering kan fx være jacuzzi eller sauna.

Hvornår skal man indhente tilladelse?

Når man lejer en bolig er hovedreglen, at lejer ikke må foretage ændringer i det lejede uden udlejes samtykke. En ændring af det lejede kan fx være større renoveringer af køkken og bad. De sædvanlige installationer er en undtagelse herfra, som udlejer skal tåle.

Hvornår kan udlejer nægte?

Hvis man som lejer gerne vil benytte sig af sin installationsret og fx sætte en vaskemaskine op i lejemålet, så skal man starte med at sende en meddelelse til udlejer. Udlejer kan herefter modsætte sig installeringen hvis:

1) Den er usædvanlig

2) El- eller afløbskapacitet er utilstrækkeligt

3) Installeringen er ulovlig

Det betyder, at udlejer godt kan kræve, at man fremsender dokumentation på, at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt, men det er op til udlejer at dokumentere det, hvis han mener el- eller afløbskapacitet er utilstrækkelig.

Erstatningsansvar

Lejeren er erstatningsansvarlig for installationen og for skader i lejemålet, der skyldes uforsvarlig adfærd. Det betyder, at har man opsat en opvaskemaskine og den forårsager en vandskade, skal man som lejer betale for udbedringen af ejendommen. Da udbedringen af vandskader kan være en dyr udgift, har udlejer lov til at kræve, at lejer stiller sikkerhed for en eventuel skade. Dette gøres ved, at lejer dokumenterer, at der er tegnet en indboforsikring som dækker vandskader. Udlejer kan i stedet kræve et ekstra depositum, der skal tilbagebetales ved fraflytning såfremt der ikke er sket skader.

Udfordringer ved installationsretten

Selv om reglen burde være simpel at håndtere, giver den i praksis anledning til problemer. Tvisterne falder typisk i 4 kategorier:

Kategori 1):

Den tidligere lejer efterlader hårde hvidevarer i lejemålet ved sin fraflytning. Selv om udlejer overtager de hårde hvidevarer, kan det være svært for en ny lejer at dokumentere, at de var der ved indflytningen. Ved indflytning skal man som lejer derfor huske at tjekke, om de hårde hvidevarer i lejemålet passer med det oplyste i lejekontrakten

Kategori 2):

Lejer har mundtligt meddelt udlejer, at hun installerer hårde hvidevarer. Hvis der sker ejerskifte, kan det være svært at dokumentere over for den nye ejer, at man har givet korrekt meddelelse inden installeringen. Husk derfor altid at afgive meddelelse på skrift.

Kategori 3):

Er når lejer glemmer at meddele udlejer, at man foretager installering. Da man har pligt til at give meddelelse til udlejer, skal man derfor gøre dette, når man bliver opmærksom på sin fejl. Udlejer må herefter se, om han har grundlag for at nægte installeringen. En lejer kan derfor godt være nødt til at fjerne sin installation, hvis udlejer har ret til at nægte installering.

Kategori 4):

Udlejers ret til at kræve sikkerhed i form af forsikring eller depositum kan give anledning til tvister. Det kan være uenighed om, hvorvidt forsikringsdækningen er bred nok, eller om dækningssummen er høj nok. Det kan også være uenighed om størrelsen på depositummet.

Sanktioner

Huslejenævnet har ikke kompetence til at vurdere, om en installering er omfattet af lejers installationsret. Det betyder, at hvis der opstår uenighed mellem lejer og udlejer som beskrevet oven for, så kan udlejer forsøge at ophæve lejeaftalen. I sidste ende vil det derfor være boligretten, der skal tage stilling til, om en installation er omfattet af lejers ret.

Det betyder, at risiciene for udlejer og lejer er meget forskellige. Udlejer risikerer kun at skulle acceptere ekstra hårde hvidevarer, hvorimod lejer risikerer at blive sat ud af sin bolig, hvis der laves fejl i processen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Katrine Sparrewath Nielsen

Medlemsrådgiver, Cand.Jur i LLO Hovedstaden

Back to top