Skip to main content

Nettoprisindeksering (NPI) / Januar 2024

Nettoprisindeksering

Du vil opnå en solid forståelse af nettoprisindeksreguleringer af huslejen, herunder de juridiske aspekter, beregningsmetoder og praktiske implikationer. Kurset giver dig redskaber til at håndtere og forstå nettoprisindeksreguleringer i dit lejeforhold.

Indhold:

  • Introduktion til Nettoprisindeks: Definition og betydning af nettoprisindeks i relation til husleje. Hvordan påvirker nettoprisindeks reguleringen af huslejen?
  • Lovgivning og Regelgrundlag: Gennemgang af retsgrundlaget, huslejeloftet og ny lovgivning med tilbagevirkende kraft.
  • Forståelse af reglerne for nettoprisindeksregulering: Eksempler på beregning af Nettoprisindeksregulering.
  • Klagemuligheder: Hvordan sikrer jeg mig at min regulering er korrekt? Hvor kan jeg klage?

Målgruppe:

Lejere i den private udlejningssektor, herunder boligsøgende, nuværende lejere og alle med interesse for forståelse af nettoprisindeksreguleringer af huslejen.

 

Underviser:

Anders Svendsen, chefjurist LLO i Danmark.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top