Skip to main content

Norden søger sammen

Den nordiske lejerbevægelse søger ind i et tættere samarbejde.

På et møde i Stockholm i januar besluttede topledelsen for lejerorganisationerne i Sverige, Danmark, Norge og Finland at styrke samarbejdet og den gensidige information om udviklingen på boligmarkedet, lovgivningsinitiativer m.v. Hensigten er at kunne handle i fællesskab i givne situationer, selvom boligmarkedet og lovgivningen er forskellig fra land til land.

I Sverige og Danmark er den almene sektor stærk og boligmarkedet reguleret i den private sektor. I Norge og Finland er markedsrente mere udbredt i den private sektor. Af samme grund er problemet for lavindkomst-og mellemindkomstgrupper påtrængende i forhold til at finde boliger, der er til at betale. Og alle fire lande har store problemer med moderniseringer, der ender med massive lejeforhøjelser.

De fire nordiske landes ledere enedes om, at deres byer skal være for alle og ikke være forbeholdt mennesker med høje indtægter.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top