Skip to main content

Nordsjælland: Tre års tilbagebetaling for vand

Formanden, Ann-Lis Bruhn, kunne på LLO Nordsjællands generalforsamling berette om en voldsom stigning i sagsbehandlingen, om mange henvendelser og mails, og om 750 besøgende på hjemmesiden om ugen. I beretningen glædede hun sig over den reviderede lejelovs bestemmelser om indflytningssyn og fraflytningssyn samt bortfald af det gamle trappelejebegreb.

I den konkrete sagsbehandling fik en lejer medhold ved huslejenævnet i, at han ikke skulle forny et varmeanlæg. I en anden tilsvarende sag ved et andet huslejenævn besluttede nævnet omvendt, at lejeren både skulle stå for vedligeholdelsen og fornyelsen af et gulvvarmeanlæg. Afdelingen ankede sagen, og lejeren fik medhold. En del sager handler om uberettiget opkrævning af vand. Det gav en lejer en tilbagebetaling på 57.000 kr for vand tre år tilbage og for manglende udflytningssynsrapport. Generelt var Ann-Lis Bruhn utilfreds med lejekontraktens paragraf 11, hvis ordlyd ”for det meste er til ugunst for lejeren”.

Tre beboerrepræsentationer havde i foråret forbedringssager kørende. 10-årige rullende vedligeholdelsesplaner, som skal udfærdiges sammen med beboerrepræsentationen, er en klar forbedring, selvom lovgivningen er kompliceret og tidkrævende. Men BR’s rettigheder og pligter er for en dels vedkommende blevet mere ”hensigtserklæringer”, mente formanden.

Generalforsamlingen besluttede at forhøje kontingentet med 100 kr fra næste årsskifte til 520 kr. Alle valg til bestyrelsen var genvalg.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top