Skip to main content

Norge: Tidligere BZ'er bliver frontfigur for lejerne

En million lejere i norge ser frem til en ny huslejelov. Når den kommer, kan den blive et gennembrud for tryghed og beskyttelse af landets lejere. Det håber i hvert fald LLO’s norske søsterorganisation.

Den norske lejerbevægelse har i en nyoprettet stilling ansat en organisationssekretær, der fremover bliver Leierboerforeningens nye ansigt udadtil.

Det blev 43-årige Anne-Rita Andal, der de seneste 9 år har arbejdet på Leieboerforeningens kontor i Oslo.

Anne-Rita Andal rejste dagen efter sin udnævnelse til møde i København med lederne af lejerorganisationerne i Danmark, Sverige og Finland og kunne fortælle, at netop den dag i januar fyldte Leieboerforeningen 90 år.

Smidt ud to gange

Anne-Rita Andals baggrund er utraditionel for en leder i lejerbevægelsen – og så måske alligevel ganske naturlig. Som ung studerende besatte hun sammen med andre et 120 år gammelt men charmerende træhus i Oslo, der længe havde stået tomt. Hun og de øvrige bz’ere blev smidt ud, men flyttede ind igen og blev smidt ud påny. Huset tilhørte Oslo Kommune, og – ikke helt tilfældigt – blev Anne-Rita for 16 år siden lejer i det hus, hun i sin tid besatte! Huset tilhører fortsat kommunen, og Anne- Rita og hendes tømrer-ægtefælle gør deres til, at det vedligeholdes og bevares, og at haven med Anne-Rita’s bistader passes og dyrkes. For kommunen en win-win-situation: en passioneret lejer, der samtidig renoverer og vedligeholder lejemålet.

Endelig: Ny huslejelov på vej

Som ny organisationssekretær vil Anne-Rita arbejde hårdt for at påvirke en kommende huslejelov, som den ny-tiltrådte Arbejderparti-ledede regering har forpligtet sig selv på, og som hun håber vil gøre op med tidligere tiders svigt af lejerne.

Regeringens beslutning om en ny huslejelov med fokus på lejernes tryghed og rettigheder opfylder et flerårigt krav fra Leieboerforeningen. Beslutningen fra december 2022 var med foreningens egne ord ”vor hidtil største sejr i nyere tid” og blev behørigt fejret på kontoret med marcipankage.

Loven, når den kommer, kan blive et gennembrud for tryghed og beskyttelse af landets lejere, håber Anne-Rita Andal. Den skal vedtages i Stortinget inden sommeren 2025.

En anden stor opgave, hun har sat sig for, er at opbygge et kompetencetilbud for lejere, som ønsker at medvirke og deltage i beboerdemokratiet.

Som organisationssekretær overtager Anne-Rita Andal en del af opgaverne fra den mangeårige daglige leder, Lars Aasen. Han fortsætter i sin stilling i nogle år endnu i parløb med den ny organisationssekretær.

Slut med skammen!

Dansk LLO’s norske søsterorganisation er den vigtigste boligorganisation i Norge, der har 1 mio. lejere. Foreningen er stærkere og mere aktiv end længe. Men der er også udfordringer. Sammenlignet med Danmark og især Sverige er medlemstallet fortsat lavt, selvom det er stærkt stigende. Og som talsperson har Anne-Rita Andal et helt særligt mål:

”Vi må simpelthen gøre en ende på skammen og følelsen af ikke at lykkes, som vi, der bor til leje, påføres gennem medierne og folkevalgtes ensidige fokus på ejer-genet”.

26 pct. af Oslo’s indbyggere bor til leje. ”Det har længe frustreret os, at stort set alle partier på rådhuset kun fokuserer på ejer-genet, hvis de i det hele taget mener noget om boligpoitik. Oslo har flest lejere, flest fattige og dårligst stillede, størst behov for kommunale boliger, men lavest dækningsgrad på kommunale boliger. Derudover det største arbejdsmarked. Men næsten ingenting bliver gjort for at lejerne i Oslo kan bo trygt og godt”.

Den ny front-person i norsk lejerbevægelse har for alvor varmet op til de kommende forhandlinger på både rådhus og i Stortinget.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top