Skip to main content

Nu skal Thomas i Højesteret

Lige som Thomas Bisgaard troede, at fem års tovtrækkeri ved fire retsinstanser var slut, måtte han lade champagnen blive liggende på køl og i stedet belave sig på en ny tur i retten – dennegang selveste Højesteret.

Hans udlejer har nemlig fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke en dom fra Østre Landsret til Højesteret. Udlejerens krav om en stor lejeforhøjelse blev afvist af landsretten sidste sommer. Nu skal landets højeste retsinstans altså behandle sagen. Det sker den 21. juni. Fem af landets skarpeste juridiske hjerner skal denne dag vurdere, om Østre Landsrets dom var korrekt, da retten sidste sommer gav Thomas og LLO medhold. De fem højesteretsdommere har sat fem timer af til behandlingen af anken.

Bundet til kørestol

Der afhøres ikke vidner i Højesteret, men Thomas vil naturligvis overvære sagen fra sin kørestol, ligesom han har gjort ved boligretten og landsretten.

”Jeg glæder mig bare til at få det overstået”, siger den svært handicappede mand, der er bundet til sin kørestol på grund af medfødt rygmarvsbrok og som i sin stuelejlighed er i 24 timers døgnpleje fra Københavns Kommune.

Byfornyet, men ”smadret”

Sagen startede, da Thomas’ udlejer, Gaihede Ejendomme Aps, fik Københavns Kommunes tilladelse til at byforny det byggeforeningshus i Valby, hvor Thomas har boet, siden han som 10-årig flyttede ind sammen med sin familie. Det er nu 41 år siden. Med tilladelsen til at byforny huset fulgte et stort økonomisk tilskud til husets ejer.

Da Thomas flyttede tilbage, var huset ganske vist blevet ”byfornyet”, men hans handicap-venlige lejlighed var ”smadret”, som han siger. I hvert fald til hans brug.

På hele 10 punkter var den klart forringet, de handicap-venlige foranstaltninger i køkken og bad var fjernet, køkkenbordet hævet 16 cm og lejligheden gjort ”normal”. Det betyder f.eks., at Thomas ikke selv kan benytte komfurets kogeblus og se ned i sine egne gryder fra kørestolen. Oveni disse ”forbedringsarbejder”, som også omfattede nye vinduer, fulgte en lejeforhøjelse, der over tid vil løbe op i 4.000 kr. pr. måned, men som landsretten altså har underkendt.

Uopsigelig kontrakt

Forklaringen herpå er, at hans lejeforhold er uopsigeligt i henhold til lejekontrakten. Derfor kan hans udlejer heller ikke kræve lejeforhøjelse, medmindre disse er begrundet i skatter og afgifter, sagde landsretten. Nu får Højesteret det sidste ord.

Hvordan har du det med at skulle i Højesteret? Har du mistet modet? ”Det har jeg det OK med. Og selvfølgelig har jeg ikke mistet modet!”

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top