Skip to main content

Ny boligminister hylder sammenhængskraft

Danmarks nye boligminister siger selv, at der ikke er ”revolutioner” i vente i den politiske linje. Og at han og forgængeren, Kaare Dybvad, ”ikke ser så forskelligt på tingene”. Sandt er det i hvert fald, at de tilhører samme generation af yngre socialdemokrater, og at de begge er vokset op ”på landet”, inden de gjorde deres entre på storbyens universiteter.

Erfaringen fra Ølgod

Christian Rabjerg Madsen er 36 år og vestjyde. Han voksede op i stationsbyen Ølgod, blev student fra Varde Gymnasium og har en solid universitetsuddannelse i statskundskab fra Aarhus Universitet, inden han gik ind i socialdemokratisk politik og blev opstillet til Folketinget. I 2015 blev han valgt i Koldingkredsen.

Ved indsættelsen og regeringsomdannelsen 2. maj 2022 udnævnte Christian Rabjerg Madsen sig selv til ”minister for sammenhængskraft”. Det har sin forklaring. I barndomsbyen oplevede han, hvordan et lille lokalsamfund lider under centraliseringen, og netop disse erfaringer bærer han med sig ind i sit ministerkontor.

Rigmandsenklaver skal modarbejdes

Til Altinget siger han:

”Det er afgørende for, om man har lyst til at bo et sted, at der er en bymidte, hvor man kan møde naboerne og handle ind, og at der er attraktive skoler til ens børn. De ting er under pres som en direkte konsekvens af centraliseringen.”

I storbyerne handler det om at skabe en blandet befolkningssammensætning og modarbejde rigmandsenklaver.”Vi skal skabe et land, som hænger sammen, for hvis ikke vi kender hinanden og kommer hinanden ved, så mister vi tilliden til hinanden, forståelsen for hinanden og i sidste ende opbakningen til velfærdssamfundet.” Heri har han fuld opbakning hos Lejernes LO.

LLO: Klar med ideer og løsninger

Landsformand Helene Toxværd glæder sig netop over, at Christian Rabjerg Madsen har så stor fokus på sammenhængskraft.

”LLO mener, at et særligt vigtigt område bliver de høje private huslejers skævvridning af landet. Cevea kunne i april 2022 dokumentere, at en almindelig LO-familie ikke har råd til at flytte i privat lejebolig i København. Det må og skal der gøres noget ved, hvis sammenhængningskraften skal bevares”, siger hun og tilføjer:

”Da Blackstone-pakken blev vedtaget, sagde Kaare Dybvad, at det var ”første skridt på vejen mod at sikre, at almindelige mennesker kan få lov at bo i byen.” Nu kommer Christian Rabjerg Madsen så til at tage de næste skridt. I LLO er vi klar med idéer og løsninger”.

Men i skrivende stund, hvor valgkampen er indledt, kan den ny ministers ”levetid” som både indenrigs-og boligminister i sagens natur blive kort. En regeringsomdannelse eller -skift giver uundgåeligt personændringer på nogle ministerposter. Og boligministerposten kan meget vel være én af dem.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top