Skip to main content

Ny hjemmeside skal hjælpe både lejere og udlejer

På hjemmesiden www.udlejerenergi.dk kommer det offentlige og private partnerskab ProjectZero med sit bud på, hvordan processen omkring energiforbedringer kan optimeres ved hjælp af mere dialog mellem lejer og udlejer. Lejerne LO har deltaget i arbejdet.

En ny aftalemodel

ProjectZero er et partnerskab bestående af både private og offentlige aktører, som blandt andet har haft til formål at undersøge, hvordan man fremmer energiforbedringer i private udlejningsejendomme. I denne proces har de blandt andet inddraget Lejernes LO og Danske Udlejere og afholdt idemøder og workshops. Dette har resulteret i en aftalemodel mellem lejer og udlejer, som nu kan findes på hjemmesiden www.udlejerenergi. dk, og som også indeholder en guide til, hvordan modellen bruges.

Usikkerhed på begge sider

Lejeloven indeholder allerede regler for, hvordan udlejer kan udføre energiforbedringer på ejendommen og herefter hæve lejen ud fra de omkostninger, udlejer har haft ved projektet. Dette til trods bruges ordningen dog ikke så meget, og da ProjectZero satte sig for at undersøge hvorfor, kom de frem til, at en af de største barrierer på begge sider er usikkerhed.

Usikkerheden kan fx bestå i, hvilken effekt de planlagte arbejder reelt har på ejendommens energiforbrug, og hvad det skal koste i lejeforhøjelse.
Dette kan gøre processen svært gennemførlig, da lejerne her med god grund vil modsætte sig, hvorefter sagen skal i huslejenævnet, som typisk først træffer afgørelse, når arbejderne er udført.

Aftalemodellen er derfor bygget omkring dialogen, hvor der lægges op til, at parterne - som alternativ til den almindelige varslingsprocedure - indgår en specifik aftale om, hvad der laves og hvad det skal koste. Som led i ordningen er der indlagt en række kontroller som fx førmåling og mulighed for forhåndsgodkendelse i huslejenævnet, som giver lejerne er bedre indblik i ejendommens energimæssige stand og den mulige huslejekonsekvens, inden aftalen indgås. Dette skulle gerne udmunde i, at både lejer og udlejer kan se sig selv i aftalen og er enige om, hvad aftalen går ud på.

Søg rådgivning

Hos Lejernes LO hilser vi ordningen velkommen, da frivillige aftaler, hvor lejerne får medbestemmelse er en klar forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor lejerne får presset forbedringer ned over hovedet uden at blive hørt først og uden mulighed for at sige nej. For at ordningen skal fungere, er det dog vigtigt at lejerne får den nødvendige rådgivning, som sikrer, at alle er med på, hvad aftalen indeholder. Vi vil derfor anbefale, at man kontakter sin lokale LLO-afdeling, inden der indgås aftale, ligesom din lokale afdeling kan hjælpe med at skrive til udlejer og foreslå specifikke energitiltag.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top