Skip to main content

Ny parallelsamfundsliste offentliggjort

Hver første december offentliggøres en trist liste, nemlig listen over omdannelsesområder, parallelsamfund, udviklingsområder og forebyggelsesområder (tidl. ghetto-listen).

LLO mener at listen er stigmatiserende, uanset at ordet ”ghetto” nu er skrevet ud af loven.

Vi erkender, at visse boligområder har problemer, men vi mener ikke at færre almene boliger er en god måde at løse disse problemer på.

Færre omdannelsesområder

I år er et boligområde røget af listen som ”omdannelsesområde” (tidl. Hård ghetto), nemlig Tingbjerg i København.

De planer der er for omdannelse af området, bliver dog gennemført uanset at området ikke længere anses som et ”omdannelsesområde”.

Ét nyt boligområde klassificeres som parallelsamfund – tre ryger af listen

Der er kommet ét nyt område på listen over parallelsamfund, nemlig Askerød i Greve. Tilsyneladende kunne Askerød have undgået stemplet som ”parallelsamfund”, hvis der var faldet en (1) dom mindre over beboerne. Det er konkret et spørgsmål om der er faldet 32 eller 33 domme over 1476 beboere.

Hvis Askerød forbliver på listen i yderligere 4 år, vil der skulle laves en såkaldt ”udviklingsplan” for området. Det betyder at ministeriet stiller krav om at andelen af almene familieboliger maksimalt må udgøre 40%.
Dette kan ske ved salg, nedrivning, omdannelser af familieboliger til fx ældre- eller ungdomsboliger samt ”fortætning”, altså at der bygges flere boliger som ikke er almene, fx ejerboliger eller privat udlejningsbyggeri.

Der er tre boligområder, som ryger af listen som parallelsamfund, nemlig Boligområdet Aldersrogade i København, Tingbjerg/Utterslevhuse i København og Grønneparken (tidligere Agervang) i Holbæk.

To nye boligområder klassificeres som ”udsatte” -begge gange gør én dom forskellen

De nye udsatte boligområder er Askerød (se ovenfor) og Rønnebærparken/Æblehaven i Roskilde. I Rønnebærparken er der opgjort 27 dømte beboere (efter de relevante bestemmelser), havde der været 26, ville man have undgået klassificeringen som udsat boligområde.

LLO mener i forvejen ikke, at det bør få konsekvenser for lejerne, hvis man har en kriminel nabo. De to sager understreger vilkårligheden i listerne, hvor små marginaler afgør om et boligområde undgår at komme på listen eller ej. Vi mener heller ikke, at almene lejere skal straffes med at blive sat ud af deres boliger, fordi de har for lave indkomster eller for kort uddannelse. Hvem skulle det hjælpe?

Fem områder udgår af listen over udsatte boligområder.

Du kan læse listerne på indenrigs- og boligministeriets hjemmeside.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top