Skip to main content

Nye politiske mål og kampvalg

Medlemsdemokratiet blomster i LLO’s største afdeling – hovedstadsafdelingen. Det kom tydeligt til udtryk på repræsentantskabsmødet i København 26. september. Først diskuterede repræsentanterne i tre temagrupper på kryds og tværs deres ønsker til LLOH’s politiske arbejde fremover og til medlemsservicen. På denne måde havde bestyrelsen sørget for, at deltagerne fik mulighed for at mødes, dele viden og diskutere med andre aktive lejere med erfaring og baggrund fra ejendomme, forskellige fra deres egen. Sådan gik formiddagen denne lørdag.

Om eftermiddagen afvikledes det egentlige repræsentantskabsmøde. Her viste valghandlingen så stor interesse for at være med i bestyrelsesarbejdet,at der var kampvalg til

 samtlige seks poster. Formanden, Helene Toxværd, kvitterede med disse ord:

”Det beviser, at LLO Hovedstaden har en berettigelse. At vi en en vigtig del af det gode Danmark, hvor borgerne deltager i samfundslivet og bruger deres demokratiske rettigheder til at udrette noget godt for andre – og for sig selv”.

De fremtidige mål

Hun roste det såkaldte Blackstone-forlig i januar, som i bestyrelsens beretning blev kaldt ”LLO’s største politiske sejr i 25 år” - også selv om vi ikke fik alle vore synspunkter igennem, og den ødelæggende paragraf 5.2 ikke blev helt afskaffet. Succesen tilskrev formanden en kombination af aktiviteten ude i LLOH’s medlemsejendomme lagt sammen med den professionelle indsats fra medarbejderne. Altsammen i form af læserbreve, medieoptræden, samtaler med boligpolitikere, statistikker og oplysningsmateriale

Det gør indtryk på en boligminister, politikerne og embedsmænd! Denne ”stærke model” skal også bruges i fremtiden til at nå vores mål, sagde Helene Toxværd:

• Vi skal have has på den fri leje i nybyggeriet.

• Vi skal tage kampen op mod den udhulning af beboerdemokratiet i den almene sektor, som finder sted i disse år.

• Vi skal sikre de almene lejere ordentlige forhold, når deres ejendomme bliver renoveret.

• Vi skal gøre op med ghettolovgivningen.

• Vi skal arbejde for større rettigheder for private lejere, når det gælder forbedringer og ombygninger.

• Vi skal med andre ord sikre lejernes tryghed.

Helene Toxværd, der også er landsformand i LLO, understregede stærkt betydningen af, at LLO er landsdækkende. ”Selvom LLOH udgør størstedelen af LLO, så får vi altså vores berettigelse fra fællesskabet”.

Kontingentforhøjelse

Bestyrelsens beretning viste, at også succes har en bagside. Den skabte endnu større aktivitet på rådgivningen og sagsbehandlingen. Således steg antallet af sager i 2019 med 12 % (til 2774 sager) i forhold til 2018. Det store arbejdspres har trukket store veksler på medarbejderne.

Bestyrelsen foreslog - og fik vedtaget - at foreningskontingentet blev hævet med gennemsnit 75 kr. om året.

35.000 medlemmer

Antallet af foreningsmedlemmer er steget, så LLOH p.t. har ca. 35.000 medlemmer i alt. Det samlede tal er det største siden år 2000.

Kampvalg

Hverken formanden eller næstformand Poul Munk var på valg i år, men seks andre valg til bestyrelsen resulterede i 14 kandidater. Valgene endte således:

Store foreninger: Louise Elling Hansen og Birte Friis Gerstoft blev valgt.

Fire stillede op.

Små foreninger: Jan Baltzersen blev valgt. To andre stillede op.

Almene afdelingsbestyrelser: Karen Moustgaard blev valgt. To andre stillede op.

Enkeltmedlemsgruppen: Peter Andersen blev valgt. Én anden stillede op.

Andelsboligforeninger: Birger Thamsen blev valgt. Én anden stillede op.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top