Skip to main content

"Nyheder i Lejeretten" er tilbage

Lejernes Landsorganisation Danmarks seneste webinar om "Nyheder i lejeretten" var en stor succes!

Tak til alle jer deltagere, der gjorde det til en fagligt berigende oplevelse. Det er dejligt, når dygtige deltagere udfordrer vores synspunkter.

Tak til Victor Bødker, der gav en grundig og faglig skarp gennemgang af to domme om både udlejers ret til at opsige lejer, ved en udvidelse af udlejers egen bolig og om beboeradfærd i skimmelsager.

Og til Anders Svendsen, der stillede skarpt på to domme, herunder Østre Landsrets opsigtsvækkende blåstempling af en "opsparingskonto" som lejer betaler ind til hver måned, og som ikke er reguleret efter lejelovens regler.

Der blev også set på en ny Højesterets dom om såkaldte store småhuse (ejendomme med imellem 4 og 6 beboelseslejligheder). Dommen åbner en ladeport for at udlejer kan undgå de værn, som Folketinget i 2004 indførte for at give lejerne i mindre udlejningsejendomme den samme beskyttelse som i store ejendomme.

LLO prøver nu at løfte sagen politisk.

Endeligt var der en kort orientering om de kommende lovforslag, og hvilke konsekvenser disse vil få for nyindflyttede lejere.

Alle 93 tilmeldte får slides og en optagelse af kurset - så kurset kan genses når det passer dem - helt gratis.

Bliv opdateret, udvid din viden og styrk dine færdigheder med vores
kommende kurser.  

Tilmeld dig i dag og vær en del af vores voksende faste mødekreds som både tæller rådgivere, ansatte og medlemmer af huslejenævn, advokater og frivillige.

De næste møder er:

Fredag den 8. september 2023 fra kl. 9.00-10.00
Fredag den 6. oktober 2023 fra kl. 9.00-10.00
Fredag den 3. november 2023 fra kl. 9.00-10.00
Fredag den 1. december 2023 fra kl. 9.00-10.00

Vi ses på vores kommende kurser! 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top