Skip to main content

Nyheder i Lejeretten / Oktober 2024

Hold din viden om lejeret up-to-date. LLO gennemgår den nyeste retspraksis og lovgivning hver måned.

LLO’s Chefjurist Anders Svendsen og LLO Hovedstadens juridiske chef Katrine Sparrewath gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Kurserne indeholder typisk gennemgang af 3-4 aktuelle domme, og en generel orientering om ny lovgivning, ny litteratur eller andet med relevans for lejeretten.

Målgruppe: Rådgivere, nævnsmedlemmer, ansatte ved nævn eller domstole, advokater og frivillige.

Det får du med hjem: En gratis og aktuel lejeretlig opdatering - hver måned - samt slides og optagelse af kurset.

 

Tid og sted: Webinarene afholdes online:

· Fredag den 4. oktober 2024 fra kl. 9.00-10.00

· Fredag den 1. november 2024 fra kl. 9.00-10.00

· Fredag den 6. december 2024 fra kl. 9.00-10.00

 

Optagelse og materiale: Kurset vil blive optaget og delt med alle tilmeldte efter kurset er slut. Alle tilmeldte vil få fremsendt slides og evt. andet materiale efter hvert enkelt kursus.

Er du forhindret i at deltage live, vil du som tilmeldt også få tilsendt slides og en optagelse af kurset, som kan streames, når det passer dig.

Tilmeldingsfrist: Op til starttidspunkt for det enkelte kursus.

Diplom: Nej

Pris: Gratis

Undervisere: Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark, Katrine Sparrewath, juridisk chef LLO Hovedstaden.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top