Skip to main content

Nykøbing F.: Ingen familiemedlemmer på kontoret - og slet ikke med løn

Lejernes LO i Nykøbing F. nåede at holde generalforsamling, før hele landet lukkede ned for den slags mødeaktivitet. I beretningen fortalte formanden, Carsten Olsen, at afdelingen p.t. håndterer 68 aktive sager for de 176 enkeltmedlemmer. Herudover har afdelingen et antal beboerrepræsentationer og flere kommer til. Samarbejdet går godt med Lolland og Guldborgsund Kommunes boligsociale koordinatorer, og vi får meget ros for det arbejde, afdelingens rådgivere/ sagsbehandlere yder, sagde formanden. Han tilføjede, at der arbejdes for at få nye medlemmer. Et TV-indslag og et efterfølgende Facebook-opslag har straks givet mange henvendelser.

Generalforsamlingen vedtog en tilføjelse til vedtægterne, så bestyrelsesmedlemmer og disses familiemedlemmer ikke kan opnå ansættelse som hverken lønnet eller ulønnet arbejdskraft i den daglige drift, sagsbehandling og rådgivning. Endevidere vedtoges en vedtægtsændring om, at alle, der rådgiver eller sagsbehandler, skal gennemgå LLOs rådgiveruddannelse – samt andre relevante kurser.

Regnskab og budget blev vedtaget

Carsten Olsen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode. Stefan Kropf og Rene Kallegård blev valgt for henholdsvis to år og ét år. Til suppleanter valgtes Ella F. Jensen og Susanne Rasmussen.I bestyrelsen sidder endvidere Michael Holleufer og Birgitte Koborg. Afdelingen er repræsenteret i LLO’s hovedbestyrelse ved Marianne Berg.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top