Skip to main content

Nykøbing F: Større område - mindre bestyrrelse

LLO Nykøbing F. holdt 4. februar generalforsamling og ændrede sit navn til LLO Sydsjælland og Lolland Falster. Senere i samme måned åbnede afdelingen et satellitkontor i Næstved, nærmere bestemt Præstøvej 6A, st.th., (telf. 54861632).

På generalforsamlingen besluttedes det at nedsætte kravet til antal bestyrelsesmedlemmer fra fem til mindst tre.

Med denne beslutning udgik Birgitte Olsen og Michael Holleufer af bestyrelsen, mens Susanne Rasmussen ikke ønskede genvalg som suppleant.

Bestyrelsen består herefter af Carsten Olsen (formand), Ella Frost Jensen og Rene Kallegaard. Billi Lindhart valgtes som suppleant. Fire bestyrelsesmøder i 2021 blev dato-fastlagt. Ekstraordinære møder kan forekomme.

Afdelingens medlemstal er inde i god gænge. Pr. 10. marts var der 376 enkeltmedlemmer i Næstved og 305 i Nykøbing F.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top