Skip to main content

Nyt lovkatalog - men ikke meget nyt

Regeringen (s) fremlagde d. 5. oktober 2021 sit lovprogram.

Der er ikke meget nyt i lovprogrammet, da flere af forslagene har været længe undervejs og allerede har været i førhøring hos bl.a. LLO.

Lovprogrammet lægger op til, at en række større forslag behandles allerede her i efteråret. Det drejer sig bl.a. om gennemførelse af den nye parallelsamfundspakke og sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven samt de nye regler om fremlejetageres rettigheder.

I februar 2022 er der lagt op til, at der indføres nye regler for hurtigere udsættelse af lejere, der begår usikkerhedsskabende kriminalitet. Vi har endnu ikke set dette forslag, da det tidligere fremsendte forslag blev trukket tilbage efter skarp kritik fra bl.a. Dommerforeningen.

Endelig lægges der i februar op til at bruge Nybyggerifondens midler til etablering af nye, billige almene boliger.

Der således ikke meget nyt i lovkataloget, og LLO’s holdning til forslagene kan læses på llo.dk

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top