Skip to main content

Nyt medlems- og sagsbehandlingssystem

Det forløbne års overskud i LLO Hovedstaden skal bruges til indkøb af et nyt medlems- og sagsbehandlingssystem. Det fremgik af generalforsamlingen, der blev holdt d. 30. april i København. Regnskabet udviste iøvrigt en omsætning på godt 16. mio. kr. med et overskud på ca. 760.000 kr.

600 medlemsforeninger

Formanden, Helene Toxværd, (der også er landsformand), kunne i bestyrelsens beretning konstatere, at foreningen nu er 102 år, men at der er mere liv og aktivitet i den end nogensinde. Hun oplyste endvidere, at

• LLOH har ca. 600 medlemsforeninger i private udlejningsejendomme/almene afdelinger, og at disse danner rygraden i foreningen.

• Informationsmæssigt har LLOH nu produceret 11 små film, hvor alle kan få viden om små emner, bl.a.at sømme et søm i en væg og hvad der sker, når man ikke betaler sin husleje.

• LLOHs sekretariat udgøres i dag af ca. 25 medarbejdere, der dækker ca. 20 fuldtidsstillinger.

• LLOHs frivillige og medarbejdere deltager i en lang række bestyrelser og udvalg og er repræsenteret i huslejenævn/beboerklagenævn i mange storkøbenhavnske kommuner.

• LLO tilbyder medlemmerne at gå i fogedretten og byretten for dem og derudover at føre inkassosager og småsager mod en mindre betaling.

• I de sidste 20 år har LLO ved alle lejligheder påpeget det absurde i boligreguleringslovens §5, stk 2, hvor udlejer ved at sætte nyt køkken og bad i en lejebolig kan hæve en forrentning på typisk mere end 20 %.

• Det var en sort dag, da Folketinget i november 2018 vedtog ghettoplanen på trods af advarsler og protester fra stort set alle, der ved noget om almene boliger, herunder ikke mindst LLOH/LLO.

• Så er kapitalfondene også kommet til byen. Alene Blackstone har på et år opkøbt 170 ejendomme. Formålet er at lave §5.2. moderniseringer efter fraflytning. Det er det, LLO forsøger at sætte en stopper for.

Når ejerne bremser lejerne

Et enkeltmedlem havde fremsendt en lang række forslag om både vedtægtsændinger og andre forhold, som ikke er nedfældet i vedtægterne.

Nogle af forslagene blev trukket tilbage, efter at medlemmet og forsamlingen havde fået en forklaring på tingenes tilstand. Af de øvrige forslag kunne ingen samle stemmer nok til en vedtagelse.

En lejerforening havde fremsat forslag om at få politisk fokus på den problematik, hvor ca. halvdelen af beboerne i en ejendom er ejere og ca. halvdelen lejere, og hvor alle forslag om forbedringer blev bremset af ejerforeningen. LLOH vil bringe problematikken videre til Landsforbundet med henblik på at få politisk fokus på denne problematik.

Kontingentet for enkeltmedlemmer blev forhøjet med 25. kr. pr. halvår gældende fra 1.6.2019.

Valg

Formanden, Helene Toxværd blev genvalgt for en ny 2-års periode.

De øvrige valg var:

Store foreninger: Jørgen Gyldenbo og Poul Munk blev genvalgt for 2 år. Små foreninger: Tina Truelsen blev valgt for 2 år.

Almene afdelingsbestyrelser: Anja Lagoni blev valgt for 2 år. Birthe Friis Gerstoft blev valgt for 1 år.

Enkeltmedlemsgruppen: Arne Edelhard blev valgt for 2 år. Bjarne Holmbom blev valgt for 1 år.

Om forfatteren

Se artikler af Poul Munk

Poul Munk er næstformand i LLO

Back to top