Skip to main content

Opsigtsvækkende skimmel-dom

Tre landsdommere ved Vestre Landsret i Viborg har sendt en dom fra boligretten i Randers ned af skråningen og gav en skimmelplaget lejer medhold i alle hans påstande om skimmelsvamp og hans krav om tilbagebetaling af 7 måneders husleje, hvor han boede i lejligheden. Udover de 7 måneders husleje skal lejeren have tilbagetalt depositum og forudbetalt husleje. Tilsammen ca. 50.000 kr.

Dommen faldt i juni og den ændrer boligretsdommen 180 grader – nu til lejers fordel.

Lejeren, Claus Fahlberg, var repræsenteret ved advokat Bjarne Overmark, Randers i sin sag mod udlejeren, der er et anpartsselskab ved navn ”Søren Møllers Gade 40 Aps”.

I dommen konstaterer landsretten, at udlejeren ikke foretog sig ”noget effektivt for at afhjælpe problemerne, og da lejligheden som følge deraf måtte anses for uegnet til beboelse, var ophævelsen af lejemålet (fraflytningen.red.) derfor berettiget”.

Dommen siger videre, at ”fraflytningen må under de anførte omstændigheder anses som tvungen”. Lejeren skal derfor have tilbagebetalt både depositum, forudbetalt leje og 7 måneders allerede betalt husleje tilbage - i alt 49.800 kr. Hertil kommer, at udlejer skal betale sagsomkostninger for begge retter til lejeren på i alt 63.000 kr.

Landsretten konstaterer om den allerede betalte husleje og lejerens krav om tilbagebetaling heraf, at udlejningsfirmaet ”vidste eller i hvert fald burde have vidst, at den lejlighed, som selskabet lejede ud til Claus Fahlberg, uden effektiv afhjælpning af problemerne var uegnet til beboelse. Selskabet har dermed udlejet en lejlighed, som ikke med rette kunne udlejes, og den betalte leje må derfor betegnes som en uberettiget berigelse”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top