Skip to main content

Overgår istandsættelsen ved fraflytning til min udlejer efter 100 mdr.?

”Jeg har boet i mit lejemål i mere end 100 måneder. Overgår istandsættelsen ved fraflytning så ikke til min udlejer?”

 

Svar: Det kommer an på, om du bor til leje hos en privat udlejer eller i en almen boligforening. Flere lejere har hørt om denne regel, men er i tvivl om de er omfattet.                                                      

 

Hvis du bor til leje i en almen boligforening:

Har du boet i din almene lejebolig mere end 8 år og 4 måneder, og har du en A-ordning i dit lejemål? Så er du omfattet af den såkaldte ”100 måneder regel”.

Den såkaldte ”100 måneders regel”, finder man i almenlejeloven § 25 stk. 2. Reglen betyder, at for hver måned du bor i lejemålet, så overgår 1% af udgifterne til normalistandsættelse ved fraflytning til boligforeningen. Dette vil sige, at når du har boet til leje i 100 måneder, så er normalistandsættelse ved fraflytning 100% overgået til boligforeningen. Det vil sige, at boligforeningen skal betale for al normalistandsættelse, når du fraflytter din bolig, og dit depositum skal tilbagebetales.

Normalistandsættelse omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Boligforeningen kan dog fortsat gøre udgifter til misligholdelser gældende. Det vil sige udgifter, der udspringer ”som følge af misligholdelser, hvorved det lejede er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.”

Hvis du er i tvivl om de udgifter, din boligforening pålægger dig, reelt hører ind under misligholdelser, så kontakt din lokale LLO-afdeling.

Hvis du bor til leje ved en privat udlejer eller et privat boligselskab:

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer eller hos et privat boligselskab, så gælder 100 måneders reglen ikke for dig.

Mange lejere tror, at når man eksempelvis har boet til leje i 10 år, så overgår istandsættelse ved fraflytning til udlejer. Dette er ikke tilfældet. Desværre tværtimod.

Hvis du har boet til leje i 10 år, vil du - som udgangspunkt - have en lejekontrakt, der er omfattet af reglerne om fraflytning, som de var i den tidligere lejelov fra før 1. juli 2015.

Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft. Den indebar store ændringer i reglerne for istandsættelse ved fraflytning. Reglerne blev lavet om til, at udlejer kun kunne kræve, at lejer overleverer lejemålet i samme stand som ved indflytning med undtagelse af almindelig slid og ælde.

I lejemål, hvor lejekontrakten er indgået før den 1. juli 2015, kunne der aftales nyistandsættelse ved fraflytning. Dette vil sige at udlejer, uanset stand ved fraflytning, slid og lejeperiodens længde, kunne kræve, at lejer pålægges udgifter for en nyistandsættelse af lejemålet. Udlejer kan dog kun kræve nyistandsættelse ved fraflytning, hvis lejemålet var nyistandsat ved indflytning. Udlejer kan ikke kræve, at lejemålet tilbageleveres i bedre stand end ved indflytning.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dit lejemål, så kontakt din lokale LLO-afdeling for hjælp.

 

Om forfatteren

Camilla Hedemann

Cand.jur. LLO´s Servicekontor, Aalborg

Back to top