Skip to main content

Pas på: ”Gratis” kan blive dyrt...

Brug dit medlemskab i LLO. Og pas på, du ikke hos andre betaler for noget, du i forvejen får gennem LLO.

 

Huslejenævnene - særligt i København - oplever en stor stigning i sager om lejens størrelse indbragt af det private no-cure-no-pay firma Rent Hero. Denne type virksomhed kan i sig selv være et problem, men blandt Rent Heros klienter er flere og flere af dem allerede medlem af LLO og betaler derfor to gange for det samme. Alene i en enkelt ejendom i Stor-København har ca. 15 lejere indbragt sag via Rent Hero i stedet for LLO.

Dyr fornøjelse

Rent Hero lokker med, at man kun skal betale for deres ydelse, hvis man vinder. Vinder man til gengæld, risikerer man til gengæld at skulle betale et stort beløb. Men som medlem af LLO har man imidlertid allerede ret til samme ydelse - helt uden merbetaling, og skulle man få medhold, beholder man hele lejenedsættelsen, så længe man bor der. Det kan derfor ende med at blive en dyr fornøjelse at gøre brug af Rent Hero’s såkaldte ”gratis” tilbud.

Arbejdet er minimum det samme

Som medlem af LLO kan du i forvejen få en af vores rådgivere til at læse din kontrakt igennem og om nødvendigt føre sagen ved Huslejenævnet. Når LLO fører en sag for dig, overtager vi korrespondancen med både udlejer og nævn og tilrettelægger strategien for sagen sammen med dig. Er du medlem via din lokale beboerrepræsentation, er dette allerede indeholdt i kontingentet, I betaler i ejendommen.

Hvor Rent Hero kun fører de lejesager, de føler sig sikre på at vinde, fører vi i LLO også mange af de sager, der ligger på vippen, sager om mere kompliceret lejefastsættelse, f.eks. byfornyelse eller sager om lejestigninger som følge af forbedringer i ejendommen. Ved at blive kunde hos Rent Hero risikerer du, at din sag bliver afvist, fordi resultatet ikke er åbenlyst på forhånd, selvom sagen viser sig at kunne vindes. I LLO afsøger vi gerne grænserne ved at føre også de ikke helt oplagte sager.

Dertil kommer, at LLO naturligvis også fører sager på en række andre områder, f.eks. vedligeholdelse, skimmelsvamp og fraflytninger og sager uden økonomisk værdi, f.eks. retten til fortsættelse eller retten til at bytte.

Du hjælper andre lejere ved at føre din sag via LLO

Når LLO fører din sag, modtager vi automatisk kopi af din afgørelse. Denne afgørelse kan bruges som bevis i andre sager som vedrører andre lejere, da den kan være med til at dokumentere lejeniveauet i dit område. LLO arbejder fast sammen med en række advokater, hvor vi forsøger at hjælpe med dette. Så jo flere afgørelser vi har, jo nemmere er det at vinde sagerne. Du bliver selvfølgelig orienteret herom og det er frivilligt at deltage.

Spred budskabet

Rent Hero henvender sig specifikt til engelsktalende, som måske ikke er klar over, at de i forvejen er medlem af LLO via deres beboerrepræsentation. Som beboerrepræsentation har I ret til få besked, når der flytter nye ind i jeres ejendom. Det er derfor vigtigt, at I som beboerrepræsentation oplyser de nye beboere om deres medlemskab - særligt, hvis de ikke taler dansk.

 

4 gode pointer

 

1: Det er dyrere hos Rent Hero

2: LLO fører flere sager end Rent Hero

3: Du hjælper andre ved at lade os føre sagen, da din sag bliver et sammenligningslejemål i andre sager.

4: Rent Hero går efter ikke-dansktalende lejere, så bank på, når en ny flytter ind og fortæl om LLO medlemskabet.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top