Skip to main content

Pensionskasser i retten for fup i milliardhandel

378 lejere i seks ejendomme blev snydt for muligheden af at købe deres lejlighed. Handelen blev skruet sådan sammen, at tilbudspligten blev sat ud af kraft, mener beboerne og LLO.

 

Med økonomisk støtte fra den såkaldte Styrkefond i LLO Hovedstaden er det lykkedes 378 lejere i Storkøbenhavn at få fri proces til at trække tre store pensionskasser i retten for bevidst at have omgået lejelovens regler om tilbudspligt, da de købte seks ejendomme af Carlsbergfondet i 2016.

31. marts gav Civilstyrelsen de 378 lejere fri proces til at udfordre pensionskassernes kreative udlægning af tilbudspligten, som i sommeren 2016 gav anledning til store overskrifter i aviserne og massiv kritik af handlen. Også Vi Lejere gik ind i sagen med stort opsatte artikler (nr. 3, 2016.). Den økonomiske støtte fra LLOH er gået til at finansiere advokattimerne til den komplicerede ansøgning.

Stærkt principiel

Civilstyrelsen har med sin afgørelse vurderet, at det er en stærkt principiel sag, og at pensionskasserne ikke nødvendigvis kan undtage sig selv fra tilbudspligten med det såkaldte minoritets trick. Ved at bevilge fri proces, påtager staten sig omkostningerne for at føre sagen på vegne af lejerne. Sagen kan få stor betydning for lejere landet over.

“Det er en meget markant afgørelse, og en milepæl for alle os, der ønsker at stoppe omgåelsen af tilbudspligten. Det understreger samtidig, at sagen virkelig har principiel karakter, og at det var rigtigt af os ikke at lade os affeje af pensionsselskabernes arrogante bortforklaringer om, at det er almindelig praksis og at der gælder særlige regler for dem. Lov er lov og lov skal holdes – også af pensionskasserne”, siger lejernes talsmand Flemming Lyngse.

Åbenlys omgåelse af loven

Sagen startede, da Carlsbergfondet i starten af 2016 lå i forhandlinger med PFA og andre om at købe fondets seks ejendomme. Parterne blev enige om en samlet pris på 1,1 milliarder kroner for de seks beboelsesejendomme, men beboerne fik aldrig det lovpligtige tilbud om at overtage ejendommene på samme vilkår. Handlen var nemlig bevidst indgået med en meget speciel ejerstruktur, som ifølge advokaterne skulle sætte tilbudspligten ud af kraft.

Ved at handle ejendommene som aktiver i selskaber, som ingen af de tre pensionskasser opnår stemmeflertal i, skulle tilbudspligten på magisk vis være sat ud af kraft, mener beboerne. Det er denne - ifølge beboerne ”helt åbenlyse omgåelse af lovens ånd og bogstav”, som nu bliver udfordret i retten. Om nødvendigt helt til Højesteret.

Ved samme lejlighed forsvandt en servitut på mystisk vis fra en af ejendommene. Den slog fast, at beboerne skulle have tilbudt ejendommen ved salg.

Lejernes Landsorganisation og Andelsboligejernes Forening ABF har sendt lykønskninger til lejerne.

 

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top