Skip to main content

Pludselig stod der 38.600 kr. på kontoen

Tre lejere i Jylland fik hjælp hos LLO´s Servicekontor i Aarhus og Aalborg, da de fraflyttede. De fik tilsammen 90.000 kr. tilbage.

En dag i november 2022 kunne en lejer i Skive se på sin konto, at han havde modtaget 38.600 kr fra sin udlejer. Det var som en ekstra julegave i god tid, så han blev både overrasket og glad, selvom der forud lå et langt tovtrækkeri med ulejeren omkring hans fraflytning fra lejemålet i Skive by.

Forhistorien er, at lejeren ikke havde fået forbrugsregnskaber, og at hans udlejer ikke reagerede på hans henvendelser. Nu stod han overfor at skulle flytte, og derfor var hans depositum også en del af sagen. LLO’s servicekontor i Aarhus overtog sagen og blev enig med lejeren om at forsøge at få udlejer til at tilbagebetale alle acontobetalinger for de seneste tre år, hvis han ikke ville sende regnskaberne. LLO kontaktede udlejeren i oktober og bad om at få tilbagebetalt lejerens depositum på 9.000 kr. og samtlige acontobetalinger for vand og varme,i alt 29.600 kr. Sammenlagt blev det 38.600 kr.

Udlejeren reagerede ikke umiddelbart, og LLO forberedte derfor en indbringelse for Huslejenævnet.Men så stod der pludselig 38.600 kr. på lejerens konto. Derpå kunne LLO’s servicekontor sende en mail til udlejer og bekræfte, at sagen ansås som afsluttet.

15.000 kr. tilbage fra depositum

En anden lejer i Skive fik med hjælp fra LLO’s Servicekontor i Aarhus hele sit depositum på 15.000 kr tilbage, da han skulle fraflytte et lejet hus. Udlejeren, hvis firma ellers efter det oplyste er professionel udlejer, havde ikke udarbejdet hverken ind – eller fraflytningsrapport.

LLO’s Servicekontor kontaktede udlejeren og gjorde opmærksom på de juridiske konsekvenser heraf. I første omgang forsøgte udlejer at argumentere for, at det var uretfærdigt, at lejer ikke skulle betale for skader efter husdyr, hvilket han mente var aftalt ved synet. Efter at LLO havde drøftet sagen telefonisk med udlejer og lidt betænkningstid, valgte udlejer at betale det fulde depositum på 15.000 kr. tilbage.

Nibe: Udlejerne beholdt de nye hvidevarer

Et par i Nibe fraflyttede efter 9 måneder et lejemål i et anneks i et fritliggende enfamiliehus, hvor der kun var dette ene lejemål. Der var ingen lejekontrakt. Udlejer havde efter de 9 måneder ikke gjort istandsættelse gældende rettidigt. Eftersom der ikke kunne sendes bevis på en lejekontrakt, så havde lejerne dermed ikke forpligtelsen til indvendig vedligeholdelse. Der var heller ingen separat måler, og lejerne havde betalt for forbrug.

Lejerne havde købt ny vaskemaskine og tørretumbler og delt udgiften med udlejer med halvdelen til hver, ca. 4.400 kr. Men de måtte ikke tage hvidevarerne med sig, og udlejeren betalte dem heller ikke deres andel tilbage ved fraflytningen. I stedet solgte udlejeren ejendommen lige efter lejernes fraflytning.

LLO i Aalborg/Servicekontoret kontaktede den ny ejer og gjorde kravet gældende. Samtidig indgav LLO sagen for Aalborg Kommunes Huslejenævn. Her fik lejerne fuld medhold, og de nye ejere af ejendommen blev pålagt at betale 31.297 kr. i manglende tilbagebetaling af depositum, andel af hvidevarerne og indbetalt forbrug.

Lejerne fik derefter godt 36.000 kr. tilbage.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top