Skip to main content

Præsten slog bibelen i bordet: ”Jeg flytter aldrig”

En blomst eller bare et venligt nik i ny og næ havde ikke været for meget som tak for næsten 60 års ordentlighed som lejer i ejendommen.

Men i stedet sendte Jette Bocks udlejer hende en dag i maj 2019 en opsigelse og bad hende aflevere nøglerne. Siden kom der moderniseringsplaner. Over få år er det nu blevet til hele tre sager ved domstolene, som Jette Bock alle har vundet.Det har sparet hende for tusindvis af kroner i huslejeforhøjelse. Hun har fået god hjælp hos LLO Hovedstaden og advokat Henrik Palmkvist, og det samme har en håndfuld andre lejere i ejendommen i nogle af de samme sager. Nu håber de, at den sidste konflikt med udlejeren er overstået, og at der er fred.

Lejer siden 1965

Jette Bock bor i en statelig ejendom fra 1905 i Puggårdsgade i Københavns centrum – et stenkast fra Glyptotekets have og Tivoli og kort gåafstand til havnefront, havnebus og rådhusplads. Hun elsker sit kvarter, sit hus og sin lejlighed, hvor hun første gang flyttede ind som gravid i 1965 – 20 år ung og nygift. Dengang i stuen. Siden 1989 på 3.sal. Der har hun tænkt sig at blive boende til sine dages ende. ”Jeg kan ikke forestille mig at bo andre steder”, siger hun.

Køkkentrappen skulle have været et ekstra toilet, hvis det stod til udlejeren. Nu har han stillet kasser op med de fliser, der ikke blev brugt, og Jette har fået det pulterrum, hun savnede.

Mageligt 30.000 kr.

Men fred har der ikke altid været – langtfra. Den nuværende ejer, Torben Müller, har blik for lejelovens muligheder for renovering og efterfølgende store huslejeforhøjelser. De 11.600 kr, Jette Bock betaler i dag pr. måned (incl. varme og vand), kunne mageligt have været 30.000 kr, mener hun, hvis udlejeren havde fået det med Jette Bock og et par andre lejere,som han har fået det med mange andre i ejendommen. Dem er der omkring 30 af fordelt på tre opgange.

Retssagerne

Først ville udlejeren nedlægge køkkentrappen for at lave et ekstra badeværelse og derefter være i stand til at hæve huslejen betragteligt. Men udlejeren tabte sin sag i både huslejenævn, ankenævn, boligret og landsret. Så ville han modernisere de gamle badeværelser med en huslejeforhøjelse på flere tusinde kr. til følge – pr. måned. Her forhastede udlejeren sig og igangsatte arbejdet på to af badeværelserne, før Huslejenævnet havde været ude og besigtige forholdene. Derfor kunne nævnet ikke vurdere moderniseringen efterfølgende. Denne sag endte også i Landsretten – med samme resultat. Og en ansøgning om at få sagen bragt op i Højesteret blev afvist af Procesbevillingsnævnet. LLO´s og Jette Bocks advokat, Henrik Palmkvist, siger til Vi Lejere, at hvis udlejeren ikke for tidligt havde igangsat arbejdet i de to badeværelser, så ville han med en ”vis sandsynlighed have fået tilladelsen til at modernisere med en stor lejeforhøjelse til følge.” Jette Bock blev med andre ord reddet på målstregen. Hun siger: ”Rygtet går på, at udlejeren sætter en halv mio. kr. af hvert år til retssager., og det er endda nogle år siden. Han anker alt!. Han kan nemlig leje ud til udlændinge og forretningsfolk – til det tredobbelte”

Kunst og teologi

I nogle år havde Jette Bock et kunstgalleri i København, men det er ikke den letteste branche i Hovedstaden. I en sen alder gik hun i præste-faderens fodspor og begyndte at læse teologi. Nu har hun korte vikariater som sognepræst i Nordnorge om sommeren og rejser en del ved siden af. Fraværet var den direkte grund til opsigelsen i 2019, fordi udlejeren påstod, hun var fraflyttet permanent og fremlejede dele af lejemålet.

Glæde af LLO

”Vi har haft meget glæde af LLO her i ejendommen. Det er fantastisk, at vi lever i et land med så god en lejerbeskyttelse”, siger hun.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top