Skip to main content

Region Midt: Lederskab og synlighed

LLO’s Region Midt holdt 6. maj regionsgeneralforsamling i 3F’s lokaler i Silkeborg.

Tilstede var repræsentanter for afdelingerne i Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg.

Regionsformand Ole Andersen sagde i bestyrelsens beretning, at ”det er tid til lederskab og der har været fremgang i regionen siden 2. februar 2017”, da bestyrelsen ved kyndelmisse besluttede at arbejde fremad og udvikle.

”Regionens organisation skal genopbygges og styrkes, og vi skal være mere synlige på det boligpolitiske område. Der skal være en kobling mellem den daglige sagsbehandling og det politiske.”

Den første prioritet for regionen må være det kommende kommunalvalg til november, herunder boligreguleringsloven i de nu 19 uregulerede kommuner, sagde regionsformanden.

”I det danske samfund bliver de rige rigere og de fattige bliver fattige, og der skal gøres noget for at bremse denne udvikling, da bl.a. priserne for lejeboliger kun stiger, hvilket betyder, at personer med lav indtægt/overførselsindkomst/ pension ikke altid har råd til at bo i byerne”.

Regionens struktur

Ole Andersen ville kigge nærmere på regionens struktur. Der skal også arbejdes på et samarbejde med de andre afdelinger og organisationer uden for LLO-organisationen, bl.a. Aarhus Lejerforening og Danmarks Lejerforening.

Karsten Gravesen blev valgt som kasserer. Til bestyrelsen valgtes derudover for to år: Morten Secher og Ole Schunck. For ét år: Mogens Lyngsdal og Bente Lomborg og som suppleanter: Jørgen Andersen og Hanne Jakobsen. Bestyrelsen består derudover af Hans Agerup, der genvalgtes som hovedbestyrelsesmedlem. Som suppleanter til hovedbestyrelsen valgtes i denne rækkefølge: Ole Schunck, Morten Secher og Mogens Lyngsdal.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top