Skip to main content

Region øst: Hvordan tiltrækker LLO nye kræfter?

Forslaget om en ændring af LLO’s struktur var et særligt tema på Region Øst’s generalforsamling i maj i Rødovre. Der blev stillet en række konkrete spørgsmål, bl.a. hvordan LLO kan tiltrække nye og yngre kræfter? Der blev også diskuteret andre forslag om strukturændringer, end den, der foreligger.

I sin beretning gjorde Dorthe Larsen, Brøndby, op med regeringens såkaldte ghettoplan. Hun var også inde på regionens indsats i forbindelse med kommunalvalget i 2017, hvor bestyrelsen valgte at koncentrere støtten til arrangementer, der havde LLO som medarrangør. Dorthe Larsen omtalte endvidere kursusvirksomheden, de interne stridigheder i provinsen og den kommende kongres i oktober.

Beboerdemokratiet under pres

I debatten var der ros til formanden og ”en god intern dialog i Region Øst med vilje til at finde løsninger” blev fremhævet. Ghettoplanen betyder, at mange skal genhuses, men hvor og hvordan? Der er brug for flere betalelige boliger.

Problemet med at få oprettet sekretariatsaftaler med almene boligforeninger blev også trukket frem. Store, professionelle boligorganisationer sætter derved beboerdemokratiet under pres, blev det sagt. Pt. fører LLO Vestsjælland en retssag herom mod Sorø Boligselskab.

Regnskabet viser et pænt overskud. Til bestyrelsen nyvalgtes Alexander Bruhn Johansen, LLO Brøndby. Alle øvrige valg var genvalg, herunder af formanden, Dorthe Larsen. Til LLO’s hovedbestyrelse nyvalgtes Bent Grønvall. Som suppleanter nyvalgtes Ole Lagoni og Bjarne Holmbom, mens de øvrige HB-valg var genvalg.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top