Skip to main content

Region øst: Ny kasserer

LLO’s Region Øst holdt generalforsamling i Kostalden på Rødovregård i juni 2019.

Formanden, Dorthe Larsen, Brøndby, redegjorde i sin beretning for regionens aktiviteter, herunder kurser for det private boligområde og – i mindre udstrækning – for den almene sektor. Disse kurser finansieres af regionskontingentet. Hun nævnte i den forbindelse, at central sagsbehandling og kongresvedtagelsen fra efteråret 2018 om central kontingentopkrævning giver anledning til en del spørgsmål som det også gjorde på kongressen. Her tilbagestår det nu at beslutte den fremtidige fordeling af kontingenterne ved en opdeling af landskontingent, afdelingskontingent, regionskontingent og et ”servicekontingent”.

Regnskabet viste et mindre underskud, bl.a. på grund af kongressen.

Et forslag om en øget indsats for mobilisering af de almene lejere blev diskuteret og vedtaget.

Som ny kasserer valgtes Alexander Bruhn Johansen i stedet for Jørgen Gyldenbo. Til bestyrelsen nyvalgtes Anja Lagoni, mens Niels-Kristian Hansen, Peter Andersen og Karen Moustgaard blev genvalgt – alle for to år. Birger Thamsen nyvalgtes som suppleant, Conni Birkholm genvalgtes.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top