Skip to main content

Region-syd: Veteran tilbage som formand

LLO’s region Syd valgte i december ny formand efter Gitte Larsens, Horsens, der ønskede at fratræde. Hun stillede i stedet op som kasserer og blev valgt for to år.

Ny formand blev veteranen James Arbøl, der er formand for Hosens afdeling. Horsens afdeling er i dag den enste afdeling i regionen, fordi LLO Esbjerg har meldt sig ud af LLO med udgangen af 2021.

Til bestyrelsen valgtes Lisbeth Søe og Thomas Steensen, begge for to år. Jette B. Christoffersen blev valgt som revisor og Annette Vonsyld som revisorsuppleant. LLO’s landsforbund besluttede på sin kongres i oktober, at regionerne helt nedlægges, men først med virkning fra 1. januar 2024.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top