Skip to main content

Regningen på 3,5 milliarder, der aldrig kom

For et år siden deltog Anders Svendsen og Claus Højte i en eksperthøring i Folketinget om huslejeloftet. Her på årsdagen deler vi Anders Svendsens oprids af sagen.

Høringen havde blandt andet til formål at belyse hvorvidt det påtænkte huslejeloft udgjorde ekspropriation.

Anders og Claus deltog med et partsindlæg på vegne af Lejernes Landsorganisation Danmark.

På denne høring afviste flere uafhængige eksperter udlejernes påstand om at et huslejeloft skulle udgøre ekspropriation i almindelighed. Justitsministeriet var nået til samme konklusion.

Nærmest samtidigt med høringen kom dette nedenstående dog frem, som ufortrødent fortsatte de samme påstande som de uafhængige eksperter havde skudt ned. Han nævner ikke, at det notat, han henviser til er betalt af udlejernes organisation EjendomDanmark.

Nu er der gået et år og hvad har vi lært?

Der er ikke kommet en kæmpe erstatningssag på 3,5 milliarder. Der er så vidt vi ved ikke ført en eneste sag om spørgsmålet.

Hvis udlejerne eller deres organisationer mener, at have 3,5 milliarder til gode, hvorfor så ikke kræve dem ved domstolene?

Endeligt så er ekspropriation og grundlovsbrud ikke det samme (det står der heller ikke i det omtalte notat). Grundloven giver netop mulighed for at ekspropriere under visse omstændigheder imod fuld erstatning.

Ellers ville man bryde grundloven hver gang man eksproprierede for at lave en motorvej.

Sagen bør give anledning til refleksion.

Kilde: Linkedin

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top