Skip to main content

Se hvor meget du kan få i varmetillæg

Er du på folkepension eller førtidspension, kan du måske søge om varmetillæg.

Det er især pensionister med en lille indtægt og en stor varmeregning, som kan få glæde af varmetillægget.

Hvem kan få varmetillæg?

Du kan søge om varmetillæg, hvis:

• Du får folkepension eller er på førtidspension efter de gamle regler før 2003.

• Din personlige tillægsprocent er over 0 procent.

Hvor meget du kan få i varmetillæg afhænger af, om du er enlig eller gift eller samlevende.

Varmetillægget nedsættes i takt med din personlige tillægsprocent. I håndbogen kan du se, hvordan din personlige tillægsprocent opgøres.

Din formue har ingen betydning for, om du kan få varmetillæg. Varmetillæg udbetales sammen med pensionen, og du skal ikke betale skat af tillægget.

Varmetillæg til enlige

Som enlig skal du altid selv betale de første 5.500 kroner om året (2022). Du kan få dækket varmeudgifter op til 22.700 kroner om året (2022). I håndbogen kan man også se reglerne for, hvornår man er “reel enlig”.

Varmetillæg til par

Gifte og samlevende pensionister skal altid selv betale de første 8.250 kroner om året (2022).

Hvis du har fået tilkendt pension efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit varmetillæg beregnes som om, du er gift.

Varmetillægget nedtrappes i tre intervaller

1. Der gives varmetillæg med 75 procent af dine udgifter mellem egenbetalingen 5.501 - 13.700 kroner om året (2022) for enlige og 8.251 - 13.700 kroner om året (2022) for par.

2. Der gives varmetillæg med 50 procent af dine udgifter mellem 13.701 - 18.300 kroner om året (2022).

3. Der gives varmetillæg med 25 procent af dine udgifter mellem 18.301 - 22.700 kroner om året (2022).

Der ydes ingen varmetillæg til den del af udgifterne, der overstiger 22.700 kroner om året (2022). Det maksimale beregningsgrundlag kan forhøjes med 6.800 kroner om året (2022) i husstande med mere end to personer.

Hvad gives der varmetillæg til?

Varmetillæg ydes uanset opvarmningsform og uanset, om du bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Hjælpen beregnes ud fra et gennemsnit af dine sidste tre års dokumenterede varmeudgifter. Husk derfor altid at gemme dine kvitteringer eller varmeregnskaber. Dine udgifter til opvarmning af vand indgår også i beregningerne.

Hvis du får boligydelse, vil du blive kompenseret for dette fradrag ved et tillæg til din boligudgift, når boligydelsen beregnes. Hvis din kompensation i boligydelsen bliver større end det beløb, du ”mister” i varmetillæg, fradrages det overskydende beløb i dit varmetillæg.


Fjernvarme

Har du fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning, beregnes dit varmetillæg dog kun på grundlag af 90 procent af din varmeregning, fordi fradraget på 10 procent dækker udgifter til drift og vedligeholdelse, som der ikke kan ydes varmetillæg til.

El-varme

Hvis dit hjem er opvarmet med el for eksempel el-panel, varmepumpe, el-ovn eller lignende fratrækkes det årlige el-forbrug et husholdningsfradrag 3.700 kroner om året (2022) for enlige og 4.800 kroner om året (2022) for samlevende og ægtepar.

Gas

Er opvarmningsformen gas er husholdningsfradraget 700 kroner om året (2022) for enlige og 800 kroner om året (2022) samlevende og ægtepar.

Hvor søger jeg om varmetillæg?

UdbetalingDanmark kan svare på dine spørgsmål om varmetillæg på telefon 70 12 80 61.

 

Få seniorhåndbogen gratis

• Seniorhåndbogen er et praktisk opslagsværk med masser af nyttige informationer for dig, der er gået på pension.

• Seniorhåndbogen findes både som bog og som online-værktøj. En digital Seniorhåndbog med regler og satser kan bestilles gratis på www.fagligsenior.dk/gratis.

• Seniorhåndbogen udgives af Faglige Seniorer.

 

Om forfatteren

Susanne Fasting

Digital konsulent, Faglige seniorer

Back to top