Skip to main content

Servicecenter - LLO Hovedstaden

HØJ HUSLEJE ELLER MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE, ER OFTEST DE PROBLEMER, MEDLEMMERNE KOMMER MED TIL EN AF LLOHs 26 JURIDISKE RÅDGIVERE.

I Vi Lejeres rundrejse til LLO´s servicecentre er vi denne gang nået til LLO Hovedstaden (LLOH). LLOH udgør på grund af sin størrelse sit eget servicekontor i modsætning til andre steder i landet, hvor lokale LLO-afdelinger er gået sammen for at lave servicekontorer.

Knap 40.000 medlemmer

LLOH har 39.338 medlemmer, hvoraf de 5.500 er personlige medlemmer, og de ca. 33.800 andre er medlemmer via enten en beboerrepræsentation eller en almen boligafdeling. Ud over sine egne medlemmer laver LLOH også medlemsservice for LLO Birkerød, som har 2.366 medlemmer. LLOH hjælper sine (og LLO Birkerøds) medlemmer med alle de spørgsmål og problemer, de måtte have med deres bolig. Oftest er det spørgsmål eller sager om høj husleje eller manglende vedligeholdelse, medlemmerne kommer med til en af LLOHs 26 juridiske rådgivere.

 

MAX. 20 MIN. VENTETID

LLOH har åbent for telefonisk rådgivning mandag til torsdag fra 10-16, og som medlem kan man bestille tid til et telefonisk eller fysisk møde med en rådgiver, og man kan bede sin rådgiver om at kontakte én på lloh.dk. Der sat et mål på maksimalt 20 minutters ventetid i telefonrådgivningen. Dette opnås ca. 85 % af tiden. Hver dag ringer ca. 200 medlemmer for at få rådgivning.

 

Mediearbejde og politik

Når du får en opkrævning på LLO-kontingent, kommer den fra LLOH. Det gør den, fordi LLOH står for opkrævning af kontingent for alle LLO-afdelinger i Danmark. På grund af LLOHs størrelse og erfaring med kontingentopkrævning, har LLO's hovedbestyrelse valgt at lægge kontingentopkrævningen i LLOH. LLOH opkræver kontingent for alle medlemmer i LLO og betaler så pengene til den rigtige LLO-afdeling Så hvis du, som læser denne artikel, fx er medlem af LLO Herning og undrer dig over, hvorfor du får en mail fra lloh.dk, så ved du altså nu hvorfor! Som den største LLO-afdeling er LLOH helt naturligt med, når der laves mediearbejde på landsplan og når der arbejdes med at påvirke politikerne på Christiansborg.

 

RÅDGIVERE OG ADVOKATER

LLOH servicerer 42.000 lejerhusstande i hovedstadsområdet, på Bornholm og i en del af Vestsjælland Der er 37 medarbejdere, hvoraf de 26 er juridiske rådgivere med forskellige uddannelser. LLOH har tilknyttet 5 privatpraktiserende advokater, som bistår medlemmerne, hvis deres sag ender i retssystemet. Hvert år modtager LLOHs sekretariat ca. 60.000 mails, som indeholder ca. 43.000 dokumenter, og hvert år sendes der ca. 80.000 mails ud af huset, som indeholder ca. 31.000 dokumenter. Hvert år oprettes der ca. 4.500 sager, hvoraf ca. 1.000 ender i huslejenævn, beboerklagenævn, Ankenævn eller byretten.

 

Om forfatteren

Se artikler af Dina Herzalla

Konsulent og administrationsøkonom, LLO Hovedstaden

Back to top