Skip to main content

Silkeborg: Fraflytning og huslejens størrelse fylder meget

Det er sager om fraflytning og huslejens størrelse, der primært fylder i sagsbehandlingen i Silkeborg Lejerforening, oplyste formanden, Bente Lomborg, på generalforsamlingen.

De første måneder efter covid-19 foregik sagsbehandlingen pr. telefon, hvilket var gået bedre end forventet. Senere har afdelingen haft åbent med krav om tidsbestilling, hvilket også gik godt og blev taget godt imod.

Foreningens medlemstal er nogenlunde stabilt, men vi skal have gjort noget for at få flere medlemmer, sagde Bente Lomborg.

Ole Andersen fremlagde regnskabet for 2019, som fremviste et overskud på 4.309 kr. og godkendtes. Generalforsamlingen fastsatte uændrede kontingentsatser for 2021. Alle valg til bestyrelsen var genvalg, herunder formandsvalget, hvor Bente Lomborg blev genvalgt for to år. Bestyrelsen består derudover af Ole Andersen (kasserer), Morten Lomborg og Poul Erik Kristensen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top