Skip to main content

Skimmel, skimmel, skim...

Problemerne med skimmelsvamp, juraen og sagsbehandlingen blev endevendt på to konferencer i LLO-regi i marts og april. Det skete dels i København d. 17. marts og dels i Silkeborg d. 8. april.

Loven ikke god nok

I København deltog 30 sagsbehandlere, jurister og politisk valgte. I Silkeborg var der 19 deltagere fra 7 afdelinger.

Begge steder var ministeriets nye vejledning til kommunerne i fokus. Den fik mange rosende ord med på vejen, ikke mindst for dens pædagogik. Men det blev også slået fast, at

• Problemet er, at vejledningen ikke gør loven bedre og at loven ikke er god nok.

• Der er behov for mere håndfaste beskrivelser af sundhedsfare- og risiko samt opfølgende handling.

• Der er for mange anvendelser af ordet ”bør” i vejledningen.

• Der sker ikke noget, hvis kommunerne ikke handler.

Fortsat lejernes problem

Formanden for LLO i Horsens, James Arbøl, sagde: ”Det er fortsat lejernes problem, hvis problemerne opstår. Jeg siger stadig til medlemmerne: ”Det bedste for din sikkerhed, det er at flytte”!.

I den daglige sagsgang ude i kommunerne er det et problem, at kommuner og boligorganisationer ofte ikke medsender en ankevejledning efter en afgørelse. Det er også et problem, at når der kommer en afgørelse om, hvad der skal gøres, så sker det ofte, at der netop ikke henvises til den rapport om skimmel, som lå til grund for afgørelsen. Det bør være meget mere specifikt beskrevet, hvad der skal gøres. Der er med andre ord for megen ”elastik”, blev det sagt.

 

7 afdelinger delte lokale erfaringer

”Jeg har mistanke om skimmelsvamp”.

Det er en sætning vi oftere og oftere hører fra medlemmer og bekymrede lejere.

Derfor afholdt LLO Region Midt i samarbejde med Randers Lejerforening et kursus om problematikkerne med skimmelsvamp for at gøres os klogere og kunne rådgive medlemmerne bedre.

Indledere i topform

Den 8. april samledes 19 aktive tillidsvalgte, sagsbehandlere og lejere fra 7 LLO-afdelinger og lejerforeninger dækkende det meste af Jylland hos 3F i Silkeborg.

Dagen bød på oplæg fra to markante personligheder i topform fra lejerbevægelsen. Formanden for LLO Horsens, James Arbøl, gav en udførlig orientering skimmelsvampproblematikken og næstformand i Randers Lejerforening, Bjarne Overmark, gennemgik den netop udkomne håndbog om ”Kommunernes håndtering af skimmelsvamp”. Deltagerne var meget spørgelystne, og debatten gik på kryds og tværs om lokale erfaringer mv.

Workshops og hygge

Der var workshops om konkret sagsbehandling i afdelingerne og om, hvordan vi får sat skimmelsvamp på den politiske dagsorden. Så fagforeningshuset summede af aktive lejerfolk som debatterede, delte erfaringer, ja endda sagsbehandlede et par konkrete sager og selvfølgelig netværkede i stor stil. Dagen sluttede med eftermiddagskaffe og hygge.

Kurset var præget af en rigtig god stemning blandt deltagerne og der var meget stor tilfredshed med arrangementet, som høstede megen ros. ”Det viser vejen fremad for os ” udtalte en deltager, da han ud på eftermiddagen vendte snuden hjemad. Fra Viborg udtales stor ros til LLO Region Midt for initiativet.

Deltagerne kom fra LLO-afdelinger i Herning, Horsens, Holstebro, Viborg, Silkeborg samt fra Randers Lejerforening og Haderslev & omegn Lejerforening.

 

Ny håndbog om skimmelsvamp

Der er godt nyt på skimmelsvamp-området. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udgivet en håndbog, som giver en oversigt over kommunens sagsbehandling af en skimmelsvampsag fra start til slut.

Håndbogen er henvendt til kommunerne, men kan også læses af lejere og udlejere (og disses rådgivere).

Håndbogen giver på 77 sider en meget grundig gennemgang af kommunens forpligtelser i en skimmelsvampsag på meget systematisk og forståelig måde.

Der er ikke tale om lovændringer, men en vejledning i den eksisterende lovgivning.

Det er LLO’s forhåbning, at håndbogen kan bidrage til bedre sagsbehandling i kommunerne, og at de kommuner, der har haltet efter, nu kan komme på niveau med landets øvrige kommuner.

Håndbogen kan findes på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside og på llo.dk

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top