Skip to main content

Skimmel-status i Hedensted, Horsens, Vejle og Sønderborg

LLO-formand James Arbøl, Horsens, og regionsformand Gitte Larsen har i forening bedt en række jyske kommuner svare på, hvordan de håndterer proceduren og sagsbehandlingen omkring skimmelsvamp. Det er der kommet nogle interessante og for det meste ganske positive svar på. ”Noget har rykket sig omkring skimmelsvamp i kommunerne Det er ikke længere bare hysteri og dårlig udluftning fra lejers side. Vi har fået flyttet nogle grænsepæle, men der er både stigning og fald i antallet af sager”, siger James Arbøl. Her er nogle af de svar, der indkom:

Hedensted: Telefonkontakt indenfor 24 timer

Hedensteds borgmester, Kirsten Terkilsen, har tidligere fået kritik af Arbøl for kommunens langsomme håndtering af sagerne. Nu er der åbenbart kommet helt andre boller på suppen.

Hun skriver nu, at kommunen ”bestræber os på at have telefonisk kontakt til lejeren inden for 24 timer efter en henvendelse er modtaget. Der foretages gerne et besøg i boligen, hvilket aftales med lejeren forud for evt. besigtigelse, der varsles med 14 dages varsel, jf. lovgivningen”. Endvidere oplyses det, at kommunens ledelse har vedtaget, at der fremadrettet skal arbejdes forebyggende og opsøgende omkring sundhedsfarlige boliger. Kommunen vil gerne i dialog med Lejernes LO for at kunne yde bedre borgerservice, men også som et led i den fremadrettede, forebyggende og opsøgende indsats. En mødeinvitation er på vej herom” skriver borgmesteren til LLO.

Hedensted har haft 22 sager vedr. skimmelsvamp i 2016 og 26 sager i 2017 (pr. 27. september 2017).

Horsens: embedslægen for langsom!

Teknik-og Miljøforvaltningen i Horsens Kommune skriver på vegne af borgmesteren i et svar til LLO, at kommunen i 2016 havde 53 sager vedr. skimmelsvamp og pr. 12/10 i 2017 foreløbig 34 sager. Hvis denne tendens holder i de fugtige efterårsmåneder og starten på vinteren 2017, vil der være tale om et pænt fald.

Nok så interessant er kommunens svar vedr. brug af embedslægen.

Det er en regulær underkendelse af sagsbehandlingstiden hos embedslægen. I svaret skriver kommunen ordret: ”Vi har endnu ikke oplevet sager, hvor vi har rettet henvendelse til embedslægen, da vi indtil videre har formået at samarbejde med lejerne om at finde en genhusningslejlighed. Denne procedure er nemlig hurtigere end at skulle vente på en embedslæges vurdering. På denne måde tager vi ikke chancer, hvis der er risiko for farer”.

Vejle: LLO en medspiller

Vejle Kommune fik kraftig kritik af LLO Horsens for manglende svar og ageren i en konkret sag fra Vedelsgade 28. Efter et års passivitet konstaterede LLO Horsens i august, at man ikke mere har tillid til Vejle Kommune. I oktober svarede kommunen på det generelle billede og rakte samtidig hånden frem til LLO. I perioden fra 1/1-2016 – 9/10-2017 er der modtaget 130 henvendelser – henholdsvis 80 i 2016 og 50 i 2017. Fortrinsvis gennem det til formålet udarbejdede anmeldelsesskema på Vejle Kommunes hjemmeside. ”Såfremt det vurderes, at der er behov for en udtalelse vedrørende hvorvidt ophold i en bolig er forbundet med sundhedsfare, tager Vejle Kommune kontakt til embedslægen, hvorefter embedslægens anvisninger følges”, skriver kommunen. Den anfører også, at Vejle Kommune ”opfatter LLO som en medspiller med hensyn til at hjælpe borgere til bedre og sundere boliger”.

Sønderborg: Markant stigning

Sønderborg Kommune oplevede en markant stigning i antal sager fra 2016 til 2017, fremgår det af et svar fra kommunen. Fra 83 afsluttede sager i 2016 til ca. 80 i dette års første ni måneder. Embedslægen kontaktes kun i de sager, hvor kommunen ”ikke selv kan lave en risikovurdering. Sønderborg kommune har nedsat en boligkommission, hvor der sidder en læge. Men vi kan komme ud for sager, hvor vi indhenter embedslægens vurdering. F. eks. sager med jordforurening (klorgasser)”, skriver kommunen. Sagsbehandlingstiden er sådan, at ”når kommunen får en telefonisk henvendelse, så aftales der med det samme en besigtigelsestid. Gerne inden for 14 dage, hvis det passer både os og lejeren. Vi ønsker at have ejeren med, og vil lejeren tillade at ejeren deltager, så får han typisk et varsel på 1 uge. Tager vi prøver på stedet, så går der typisk 14 dage inden der er et resultat, som danner grundlaget for besigtigelserapporten. Er der ingen sundhedsfare, afsluttes sagen. Ellers forsætter sagen med et evt. påbud, udbedring eller kondemnering og flytning af lejeren”.

Arbøl: Der males bare over

James Arbøl roser Sønderborg Kommune for at have en boligkommission. ”Det ses desværre kun sjældent i Jylland nu til dags”, siger han. Generelt gætter han på, at stigningen i antallet af skimmelsager handler om manglende vedligeholdelse og at udlejer blot maler over, inden en ny lejer flytter ind. Derfor vil han også gerne vide præcist, hvilke krav kommunerne stiller efterfølgende, når man har opdaget skimmelsvamp.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top