Skip to main content

Skimmelsvamp: Lejerne bliver svigtet

Region syd

Hvor er embedslægen henne?

LLO Horsens kortlægning af kommunernes håndtering af skimmelsvamp i Region Syd fortsætter. Om ikke andet, så i hvert fald med de kommunerne, der ønsker at fortælle, hvad de gør, når lejerne klager over skimmelsvamp i boligen. Det ønsker bl.a. Aabenrå og Haderslev ikke at indvie offentligheden i. De to kommuner har ikke svaret på LLO’s helt generelle forespørgsel. Aabenrå fik brev dateret 29. september 2017 og blev rykket den 21. november. Henvendelsen til Haderslev er fra 21. november 2017. Rykker afsendt 21.november. Derimod er den en anderledes vilje til samarbejde og information i Hedensted, Horsens, Vejle og Sønderborg, der alle har redegjort for deres håndtering af henvendelser. (Omtalt i Vi Lejere nr. 4/2017).

 

Esbjerg

Vi vurderer om lægen…

Senest har Esbjerg og Kolding også fulgt op. Esbjerg havde i 2016 i alt ca. 60 sager, svarende til gennemsnitlig fem sager pr. måned. I 2017 har der indtil svaret 23/11 været ca. 55 sager. Kommunens teknik-og miljøforvaltning skriver, at den i ”sagsbehandlingen naturligvis følger gældende lovgivning samt vejledninger knyttet hertil. Som hovedregel modtager vi henvendelse/klage direkte fra lejere, men har også henvendelser fra ejere, boligforeninger, erhvervsdrivende, interne henvendelser (hjemmehjælpere, sygeplejerske) m.fl.”, skriver forvaltningen og fortsætter: ”Vi vurderer individuelt i hver enkelt sag, hvorvidt Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Embedslægeinstitution) skal inddrages. Hertil har vi i enkelte sager haft kontakt med andre afdelinger på sygehuse, - herunder arbejdsmedicinsk afdeling. Indeklimarelaterede sager er højt prioriteret, hvor vi foretager besigtigelse relativ hurtig efter henvendelse er modtaget. Herefter har vi kontinuerlig sagen i behandling, hvor egentlig sagsbehandlingstid ikke kan oplyses, da det i høj grad afhænger af kompleksiteten, lejer/ejers ageren, om boligen er helt/delvis kondemnabel mm.”

 

Kolding

1-2 lægehenvendelser pr. år

I Kolding svarer en byggesagsbehandler, at ”næsten alle henvendelser udløser et besøg af to af kommunens embedsmænd fra skimmelsvampteamet. I 2016 var der 63 henvendelser om skimmelsvamp. Til dato (17/10) i 2017 har der været 33 – altså et mærkbart fald. Fra henvendelsen modtages og indtil besigtigelse går der mellem én og to uger. Om embedslægen skriver kommunen, at den ”sjældent foretager henvendelser til embedslægen. Der er tale om maksimalt 1-2 henvendelser pr. år”, skriver forvaltningens sagsbehandler. I Kolding benytter man – ligesom i Esbjerg – ”Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp” og alle indkomne sager behandles.

 

LLO

Lejerne bliver svigtet

Sammenfattende siger formanden for LLO Horsens, James Arbøl, om svarene fra de seks kommuner: ”Det er ikke betryggende, at der i de fleste tilfælde bliver truffet en afgørelse, hvor det udelukkende er en bygningssagkyndig, som tager stilling til, om lejemålet er sundhedsfarligt. Og hvor er embedslægen i sådanne sager? I to af kommunerne (Hedensted og Sønderborg) viser tallene, at der er tale om stigninger i antallet af sager om skimmelsvamp. Hvor er kommunerne henne, når der ikke sker opfølgning på sagerne. Vi ved jo, at der ofte sker det, at nye lejere flytter ind og ”overtager” skimmelsvampen. For kommunerne tager ikke stilling til, hvad ejendommen fejler og udlejer bliver som regel heller ikke pålagt noget herefter. Vi oplever, at der - trods gode viljer i svarene - går år og dag inden der sker noget med lejemålet efterfølgende. Som regel får lejerne (eller os som deres repræsentant) heller ingen tilbagemelding. Vi føler simpelthen, at lejerne bliver Mange lejere kæmper med skimmelsvamp. (Foto: James Arbøl) svigtet, siger James Arbøl.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top