Skip to main content

Skive/Viborg: LLO hvirvlet ind i fyring af trav-direktør

I hastigt trav-tempo blev LLO i marts hvirvlet ind i en bizar sag fra Skive Travbane med stor medieomtale. Det skete, da direktøren for Skive Trav ved politiets mellemkomst rent fysisk blev fjernet fra sin direktørpost. Samme aften (d. 10. marts ) havde bestyrelsen fyret og bortvist ham – efter to måneders ansættelse. Dagen efter blev episoden fyldigt omtalt i TV Midtvest og det lokale dagblad, Skive Folkeblad. Avisen beskrev det således: ”Nægtede at forlade stedet: Politiet tilkaldt for at få fyret trav-direktør væk”.

Direktøren er den tidligere formand for LLO’s Viborg afdeling, som LLO’s hovedbestyrelse ekskluderede i september 2020 for organisationsskadelig virksomhed. Denne kendsgerning blev nu af avisen inddraget i sagen fra travbanen, fordi avisen så en sammenhæng.

Skærmydsler i Aalborg

Politiet var nemlig også involveret, da den nu tidl. trav-direktør – og dengang stadig LLO-formand i Viborg - dukkede op på generalforsamlingen i LLO Aalborg den 31. august 2020 for at støtte et mistillidsvotum til den siddende formand. Forsøget mislykkedes. Formanden blev genvalgt, hvorefter de slagne aalborgensere og Viborg-formanden samt hans advokat-ledsager som uønskede ”gæster” forlod mødet.

Iflg. LLO’s landsformand og de to næstformænd var Viborg-formanden blevet nægtet adgang som ikke-medlem, men tiltvang sig uberettiget adgang til mødet ved fysisk skubben og masen mod flere deltagere, hvilket fik landsformanden til at tilkalde politiet. Politiet valgte dog at forholde sig afventende – i afstand fra mødestedet. Mere skete der ikke.

Beskyldninger og antydninger

Skive Folkeblad havde talt med politiet om episoden i Aalborg og trak samtidig eksklusionen af LLO ind i sammenhængen med fyringen på travbanen. Det skete i en stort opsat artikel (billedet). Den 30. marts endte trav-balladen med, at bestyrelsesflertallet bag bortvisningen nedlagde deres poster på en ekstraordinær generalforsamling. Her føg beskyldninger og antydninger gennem luften. Den nytiltrådte bestyrelse besluttede efterfølgende at genopslå direktør-stillingen.

Udmeldt af LLO

I LLO fik den tidl. lokal-formand efter sin eksklusion i september overbevist den tilbageblevne bestyrelse i LLO Viborg – og derpå de få fremmødte på to ekstraordinære generalforsamlinger i Mønsted - overbevist om, at de skulle udmelde sig af LLO.

Slut med hjælp

LLO-afdelingen i Viborg forlader dog først landsorganisationen med dette års udgang, hvorimod den juridiske hjælp til Viborg- medlemmer på LLO’s servicekontor i Aarhus er ophørt pr. 1. marts.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top