Skip to main content

Snerydning, kolde vandrør og fuglefodring

Vinterens komme er trukket ud og snemængderne har været begrænset. Men det kan hurtigt ændre sig. I ugerne vi går i møde, er der flere ting, man skal være opmærksom på som beboer, og tre af dem er snerydning, frostsprængte vandrør og fodring af fugle.

Snerydning – som udgangspunkt ejers ansvar

Det er et lovkrav, at enhver ejer skal sørge for at rydde sne og is på fortov, gangarealer, fællesarealer med videre. Kravet gælder fra kl. 07 om morgenen og indtil kl.22 om aftenen. Det er som udgangspunkt ejerens ansvar at sørge for, at snerydning sker, men denne pligt kan være overgået til lejer ved aftale, typisk anført i lejekontraktens §11. En sådan aftale vil typisk være at finde i lejekontrakter om rækkehuse eller villaer, men det kan også være i helt almindelige udlejningsejendomme, hvis kontrakten er indgået før 1. juli 2015.

Hvis du har påtaget dig denne pligt, er det dig som lejer, der skal sørge for dels at rydde sne og is, men også at forebygge ny is, fx ved at strø grus eller salt sådan at post og renovation kan komme til. I det tilfælde, at en person kommer til skade på et ikke-ryddet område - og du ikke har varetaget pligten - er der risiko for at ifalde erstatning.

Frostsprængte vandrør – hold boligen på min 17 grader

Den bedste måde at undgå frostsprængte vandrør er at holde vandet i cirkulation og have en rumtemperatur på minimum 17 grader. Det første sker helt automatisk ved at du bor i lejemålet, men hvis du planlægger en længere ferie, er det vigtigt, at du ikke slukker helt for varmen i lejemålet, også for at sikre, at varmeanlægget fungerer så effektivt som muligt. Hvis vandrørene sprænger som følge af utilstrækkelig opvarmning, kan du som lejer ifalde erstatningsansvar for eventuelle skader. Vær opmærksom på, at vandrør ikke nødvendigvis er isolerede samt at vandrørene kan gemme sig i skunken.

Fodring af fugle

Det kan have uforudsete bivirkninger at fodre fugle om vinteren, og selv hvis du tager de rigtige forholdsregler, er det ikke sikkert, du har lov til at fodre fugle i og omkring din ejendom. Et forbud mod fodring af dyr kan både være skrevet ind i lejekontrakten, eller fremgå af ejendommens husorden. Hvis du er i tvivl, skal du tjekke både din kontrakt og din husorden. Vær opmærksom på, at husordenen kan være ændret siden du flyttede ind.

På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside, www.dof.dk kan du se, hvordan du bedst fodrer de lokale fugle og samtidig undgår rotter. Vær opmærksom på, at hvis fodringer tiltrækker rotter, vil dette være i strid med husordenen – uanset hvad der står i din kontrakt. Vær derfor altid meget påpasselig og sørg for, at fuglefoderet aldrig rammer jorden og hænger tilstrækkeligt højt. Hvis din ejendom har problemer med rotter, bør fodring af fugle aldrig finde sted. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte ejendomsinspektøren eller lignende.

Og lad det så snart blive forår!

 

Sådan undgår du rotter

Dansk Ornitologisk Forening har blandt andet følgende anbefalinger til at undgå rotter:

Rotter holder til, hvor der er mad.

Rotter er natdyr, så du ser dem sjældent.

Efter en lang række milde vintre har vi flere rotter end nogensinde.

Hvis du har rotter, så har din nabo det også – og omvendt.

Hold øje med rotter ved foderpladsen. Se specielt efter rottehuller med en stor bunke udskrabet jord. Udnyt sporsne eller drys et lag mel om aftenen og check for spor om morgenen, inden fuglene kommer.

Foderpladsen kan i praksis ikke rottesikres, men foderet kan opbevares sikkert.

Udlæg fuglefoder tidligt på dagen, og ikke mere end fuglene kan æde i løbet af dagen.

Hvis du konstaterer rotter, så afbryd fuglefodringen og ring til kommunens tekniske forvaltning, som har pligt til at bekæmpe dem uden udgift for dig. Men du har pligt til at anmelde dem.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top