Skip to main content

Statslån skal komme de almene lejere til gode

Lejernes LO er glade for, at Socialdemokratiet har fremsat 10 forslag, der styrker den almene udlejningssektor. Særligt er det godt, at Socialdemokratiet garanterer, at ingen lejere må stige i husleje som følge af den omlægning af almene lån til statslån, som regeringen har foreslået.

I forbindelse med regeringens forslag til finanslov den 31. august 2017 foreslog regeringen, at en privat aktør (bank, realkreditinstitut eller pensionskasse) fremover kun skal stå for 10 procent af lånene og staten for de resterende 90 procent af lånene. Ordningen ville betyde en besparelse for staten på 300 millioner allerede i 2018 – stigende til 1,4 milliarder i 2025.

Socialdemokraterne har lyttet

LLO har krævet, at omlægning af lånene ikke må føre til huslejeforhøjelser, og at besparelser skal komme lejerne til gode gennem lejenedsættelse. Det har socialdemokraterne lyttet til.

Men Socialdemokratiet(SD) ønsker ifølge partiets forslag kun at anvende en del af provenuet fra en omlægning af finansieringen til huslejenedsættelser. LLO ønsker, at hele provenuet anvendes til huslejenedsættelser.

SD’s forslag om byggeri af flere mindre boliger, mulighed for at almene boligselskaber skal kunne overtage private udlejningsejendomme ved salg samt styrkelse af bopælspligten, så boligerne i byen ikke bliver en slags ferieboliger for de velstillede, er alle gode forslag, som vil styrke den almene udlejningssektor og som vil efterkomme det ændrede boligbehov.

LLO: Ikke nok

LLO ser Socialdemokratiets forslag som et skridt på vejen til at styrke den almene udlejningssektor. Men det er ikke nok til at løse boligmanglen, og det er heller ikke nok til at sikre, at den almene boligsektor vil vinde bred opbakning i befolkningen som en almen boligform.

Tværtimod kan man - som anført af Boligselskabernes Landsforening (BL) - med et system med statslån til den almene sektor risikere at komme alt for tæt på det politiske spil om de årlige finanslove, hvilket kan være ustyrligt og risikabelt. Jo tættere den almene sektor kommer på staten, jo nærmere kommer vi på at erstatte almene boliger med det, vi kender fra udlandet, hvor man bruger betegnelsen social housing.

LLO er enig med BL’s forbehold. Det vil være et kæmpe tilbageskridt, hvis ændringerne i låneregler ender med at undergrave de almene boligorganisationer som selvstændige foreninger og virksomheder.

 

 

Om forfatteren

Se artikler af Jesper Larsen

Tidligere cheføkonom i LLO

Back to top