Skip to main content

Stigning på 7,5 pct. - kan det passe?

Hej LLO

I min lejekontrakt er der aftalt huslejestigninger hvert år 1. januar efter nettoprisindekset. Nu har jeg fået en huslejestigning fra min udlejer om, at min husleje stiger fra 1. januar 2024 med 7,5% som følge af udviklingen i nettoprisindekset. Det synes jeg er meget. Er der nogen grænser for, hvor meget huslejen må stige med?

 

Med venlig hilsen

Lejer

 

LLO’s svar:

Kære Lejer

Tak for dit spørgsmål til huslejestigninger efter nettoprisindekset.

Det har almindeligvis været sådan, at i lejekontrakter har lejer og udlejer aftalt, at huslejen hvert år, typisk 1. januar, skal stige efter udviklingen i nettoprisindekset. Dette sker ved at sammenligne to måneder, fx september 2023 og september året før, og så stiger huslejen efter den procentvise stigning mellem disse to måneder. Folketinget har imidlertid som følge af den store inflation de sidste par år indført et lovindgreb, der gør, at huslejen maksimalt kan stige med 4% i 2023 og med igen 4% i 2024.

Undtagelsen er dog, hvis de 4% ikke kan dække de stigende omkostninger, der er til driften af ejendommen. Dette skal fremgå af den meddelelse, man får fra udlejer, og man skal have mulighed for at gøre indsigelse mod, at huslejen stiger udover de 4%. Udlejer skal herefter indbringe stigningen for Huslejenævnet, der så skal tage stilling til, om den er berettiget.

Det forekommer dog yderst sjældent, at udlejer anvender denne mulighed.

Fremgår der ikke noget om stigende driftsomkostninger i din meddelelse fra udlejer, er stigningen ugyldig, og du kan derfor kræve, at stigningen nedsættes til 4%. Omvendt: hvis stigningen i nettoprisindekset er mindre end 4%, kan huslejen kun stige med den faktiske procentvise stigning og ikke 4%.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du tage kontakt til din lokale LLO-afdeling, som kan hjælpe med at kontrollere, om din huslejestigning er korrekt.

 

Med venlig hilsen

Asger Nørgaard

Medlemsrådgiver, cand.jur. LLO – Servicekontoret i Aarhus

 

Om forfatteren

Asger Nørgaard

Medlemsrådgiver i LLO.

Back to top