Skip to main content

Store lejestigninger men færre klager


Lejerne vidste godt, at tallet var højt, men nu er der helt nye tal på huslejestigningerne i Danmark. På 10 år er den gennemsnitlige husleje steget med 30 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I de samme 10 år er de generelle priser steget med 17 procent.

30 pct. færre klager

Mere bemærkelsesværdig er det, at færre tilsyneladende klager til Huslejenævnet over deres husleje i private lejemål. Antallet af klagesager faldt således fra 5.000 til 3.500.Det svarer til 30 pct.

”Når færre klager over huslejen, betyder det, at færre huslejer bliver korrigeret, og det bliver nemmere for udlejer at hæve lejen”, siger cheføkonom i LLO, Jesper Larsen til DR.dk. ”Hvis lejere vil sætte en stopper for den vedvarende huslejestigning, så må de hanke op i sig selv, gribe røret, møde op til afdelingsmøder og stille kritiske spørgsmål”. Cheføkonomen understreger, at man ikke kan blive smidt ud af sin bolig ved at køre en klagesag.

Vær kritiske!

Ifølge Jesper Larsen skyldes stigningerne primært, at omkostningerne over en bred kam er steget langt mere end forbrugerpriserne de seneste år.

”Det er ejendomsskatter, vandafgift, vandledningsafgift og forsikringer. Udgifterne til administration er også steget, fordi udlejere i både den private og offentlige sektor er pålagt langt flere administrative opgaver. Til sidst stiger lønudgifterne til vicevært og vedligeholdelse også hurtigere end forbrugerrådspriserne”.

Han opfordrer lejerne til at være kritiske, spørge ind til, hvorfor udgifterne stiger så meget og komme med forslag til besparelser.

LLO’s formand: Går den så går den!

LLO’s formand, Helene Toxværd, fremhæver en anden vigtig årsag til stigningerne. Den er af mere politisk karakter. ”Jeg tror desværre, der er meget går-den-så-går-den med udlejernes lejeforhøjelser”, siger hun til Vi Lejere.

Morten Skak, boligøkonom ved Syddansk Universitet, siger om de 10 års huslejestigninger, at det også skubber til prisudviklingen, at der er bygget så meget nyt de senere år – især i de store byer. Det betyder mange flere lejligheder med husleje til markedsrente.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top