Skip to main content

Støt beboerdemokratiet - støt dig selv

Hvis der ikke kan skaffes folk til bestyrelsen, så overgår driften til boligorganisationen. Resultat: beboerne sættes uden for indflydelse.

I Lejernes LO Hovedstaden ser vi en kedelig tendens til - senest med tre eksempler - at det ikke lykkes på det årlige afdelingsmøde at få valgt en afdelingsbestyrelse. Resultatet bliver, at boligorganisationen overtager den almindelige drift og beboerne sættes uden for indflydelse.

Indflydelse på huslejen m.m.

Den almene danske sektor er verdenskendt for sin struktur og evne til at inddrage beboerne, og mens det kan lyde noget luftigt, er der tale om en helt håndgribelig indflydelse på egen hverdag.

Afdelingsbestyrelsen i et alment boligselskab har fx indflydelse på huslejen, prioriteringen af vedligeholdelsesopgaver, den daglige drift af afdelingen og konfliktforebyggelse.

Husdyr

På side 3 er omtalt, hvordan det er afdelingen selv, der bestemmer, om man må holde husdyr som led i dens ret til at fastsætte en husorden, som i øvrigt kan variere overordentligt meget fra afdeling til afdeling. Er der ingen afdelingsbestyrelse, fastsættes husordenen i praksis af driftsselskabet.

Vedligehold

Når bygningen trænger til vedligehold, har afdelingsbestyrelsen mulighed for at præge, hvad der skal laves først og samtidig præge materialevalget. Dermed kan man sikre den løsning, som passer bedst til den enkelte afdeling. Er der ingen afdelingsbestyrelse, er det i stedet boligorganisationen, som bestemmer, og da de typisk ikke har fingrene i dejen på samme måde som beboerne, kan det resultere i uhensigtsmæssige resultater.

Hjælp i LLO

Den almene sektor fungerer på mange måder rigtig godt, men det er en betingelse for den fortsatte succes, at lejerne engagerer sig i beboerdemokratiet og går op i bygningerne og deres hjem. At sætte sig ind i kompliceret stof kan være en svær opgave, særligt når diskussionerne sker med meget professionelle driftsselskaber med fuldtidsansatte specialister, hvor det kan være svært at trænge igennem med sin mening. Derfor tilbyder Lejernes LO sekretariatsaftaler til almene afdelinger, hvor bestyrelsen kan melde afdelingen ind og få hjælp til at forstå materialet og deres muligheder for at få indflydelse.

Varmeregnskaber og råderet

Indmeldelse sker ved, at kontingentprisen optages på budgettet og det kræver, at det fremsættes som forslag. Nogle almene selskaber har den opfattelse, at dette ikke lovligt kan ske, men din lokale afdeling af LLO kan hjælpe med at få et sådant forslag igennem. Det kan derfor blive en praktisk forudsætning for medlemskab af LLO, at afdelingen har en fungerende afdelingsbestyrelse.

Som kollektivt medlem af LLO har den enkelte almene lejer samtidig mulighed for at henvende sig om fx varmeregnskaber og råderet, hvilket er med til at dæmpe arbejdsbyrden for den valgte bestyrelse.

I LLO sigter vi altid efter et samarbejde med de almene selskaber, og det lykkes langt hen ad vejen. Men skulle vi have en anden opfattelse end selskabet, hjælper vi selvfølgelig afdelingens bestyrelse og beboere.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top