Skip to main content

Tag blæste af - nu kæmper beboerne mod skimmel og manglende udbedring

For fire måneder siden blæste taget af en ejendom på Østerbro. Siden da har beboerne kæmpet for at få skaden udbedret – en vanskelig kamp, da udlejer nægter at reagere på div. henvendelser.

I slutningen af januar bragte TV2 Kosmopol et indslag om den skadede og skimmelramte bygning, da der tre måneder efter skaden fortsat ikke var iværksat udbedringsarbejder. I indslaget medvirkede Thomas B. Sørensen, bygningssagkyndig fra LLO Hovedstaden.

Om skimmelsvampen under loftet sagde han til TV2 Kosmopol:

- Jeg vil vove at påstå, at hvis det her skal bringes tilbage til en faglig sundhedsmæssig standard, så skal der laves en ny etageadskillelse, og der skal et nyt tag på. For det her, det er smækfuld af skimmelsvamp.

- Det er respektløst overfor bygningen, og det er total mangel på rettidig omhu. Alle ved, at når det regner ind gennem taget, så lukker man hullet. Det er det første, man gør. Altså jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige...

Der har længe været vedligeholdelsesmangler i ejendommen

Problemet med manglende vedligeholdelse begyndte dog længe før taget blæste af. LLO i Hovedstaden har indbragt flere sager for Huslejenævnet og har gennem længere tid forsøgt at komme i kontakt med udlejer på vegne af flere beboere, da ejendommens beboere er kollektive medlemmer af LLO.

Det konkrete problem med det skadede tag og skimmelsvamp er heller ikke løst, og rådgiver hos LLO i Hovedstaden har været i kontakt med flere lejere, i forbindelse med de skader stormen i oktober forårsagede. 

Specielt de to lejere, som bor under loftet, er hårdt ramt af skaden. På trods af flere skriftlige henvendelser til udlejer om de store problemer er denne ikke vendt tilbage. 

Sagerne for den ene af de to lejere er efter tag-skaden indbragt for kommunen og for Huslejenævnet. Denne lejer har også fået en midlertidig genhusningsbolig gennem sit forsikringsselskab.

Den anden lejer har fået rådgivning om de muligheder, der er om udbedring af manglerne, herunder skimmelsvamp, samt evt. kompensation og er i gang med at blive genhuset. 

Derudover har LLO´s rådgiver været i kontakt med lejerne vedr. opmagasinering og tømning af loftet, hvor det er lykkedes at finde en løsning både fra lejers og udlejers side, så udbedringsarbejdet snart endelig kan gå i gang.

Man kan læse mere om skimmelsvamp på skimmel.dk og søge rådgivning hos LLO, hvis man oplever problemer omkring manglende vedligeholdelse, skimmel og lign. 

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top