Skip to main content

Til kamp mod "sygdom og magtmisbrug"

Boligorganisationen 3B har lidt et klokkeklart nederlag ved to retsinstanser til en beboer-aktivist, fordi den nægtede beboerne at vælge en afdelingsbestyrelse og selv overtog bestyrelsens opgaver.

 

Det var her i Egedalsvænge, at den såkaldte juletræs-sag ramte alle landets medier, og hvor 1500 beboere senere blev nægtet retten til at vælge en afdelingsbestyrelse af deres egen boligorganisation 3 B. I dag står 3B som tabere ved to retsinstanser og med en mange-cifret regning for ulovlig adfærd. Birte Vestergaard fra Egedalsvænge i Kokkedal med 626 lejligheder har nemlig utvetydigt fået først boligrettens og nu også Østre Landsrets dom for, at den almene boligorganisation 3B ikke havde ret til at nægte beboerne at vælge en afdelingsbestyrelse og at handlemåden var ulovlig. Konklusion: en organisationsbestyrelse som 3 B kan derfor heller ikke kan afsætte en afdelingsbestyrelse, valgt af lejerne. Det kan kun beboerne.

Det er en stor principiel og betydningsfuld afgørelse, som domstolene dermed har truffet – imod en almen boligorganisation.

Nej i tre år

Ikke desto mindre var det det, der skete i marts 2014, da 3B afsatte afdelingsbestyrelsen og herefter i mere end tre år nægtede beboerne at vælge en ny. Baggrunden var uro i bebyggelsen, der har et flertal af ikkeetniske danske lejere. Men uroen udsprang af noget helt andet end juletræet. Den handlede i virkeligheden om afdelingsbestyrelsens bekymring for økonomien i en stor renoveringssag, budgetteret til 320 mio. kr. – en bekymring, der efterfølgende har vist sig at være mere end berettiget. I dag er omkostningerne 700 mio. kr.! Birte Vestergaard, der dengang var og nu igen er medlem af afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge, er mere end tilfreds med de to domme. Hun anlagde sagerne som privatperson og for egen regning, men har fået alle sine advokatudgifter dækket ind i form af de tilkendte 160.000 kr. ved Boligretten og 80.000 kr. fra landsretssagen, samt retshjælpen fra hendes indboforsikring. Birte Vestergaard er især tilfreds med, at dommen utvetydigt kommer til samme resultat som boligretten. ”Det er nu slået fast, at beboerdemokratiets kerne (stadig) er den enkelte afdeling og at dens suverænitet er ukrænkelig, naturligvis med de undtagelser, som findes i loven”, siger hun og fortsætter: ”Udbredte påstande om, at en organisationsbestyrelse skulle have et større beboerdemokratisk mandat end en afdelingsbestyrelse er derfor også grebet ud af luften.”

Sygdomstegn og magtbrynde

Birte Vestergaard lægger ikke fingrene imellem i sin kritik af 3B, som hun siger har lagt hende for had internt i organisationen. ”Landsretsdommen sætter et udtrykkeligt punktum for boligselskabets magtbrynde. Men sagen afslører også de mange sygdomstegn i den almene sektor. Først og fremmest, hvordan de store og voksende boligorganisationer i de seneste år har tiltaget sig større og større magt – uden at kontrolfunktionerne er blevet udviklet tilsvarende. Det har ført til magtmisbrug, også fordi boligorganisationerne grundet sektorens lukkede økonomi reelt er ansvarsfrie: Alle fejl og mangler tørres af på beboerne, der er de eneste betalende”.

Ind i LLO

Efter sejren i byretten sidste år har beboerne igen valgt en afdelingsbestyrelse og indmeldt sig i Lejernes LO. ”Vi er stolte af at have en ung bestyrelse, der helt usædvanligt er repræsentativ for beboersammensætningen. Det ”kører fint” og vi har et ”godt sammenhold”. ”Men vi har i den grad brug for LLO”, siger Birte Vestergaard, der i foråret blev medlem af bestyrelsen i LLO Birkerød. ”Boligorganisationerne har adgang til beboernes penge, men de har intet ansvar, hvis det går galt. Og vi kan ikke hamle op med boligorganisationerne”, siger hun. ”Til gengæld står LLO parat til at hjælpe nødstedte beboere over hele landet! ”

Fortørnet på BL

Birte Vestergaard et stærkt fortørnet over omtalen af sagen i Fagbladet Boligen, som er Boligselskabernes Landsforenings (BL) blad. ”Når beboerne taber, kritiseres de for at (mis)bruge beboerpenge, men når organisationsbestyrelsen taber, svælger man i forargelsen over at være blevet underkendt! Ikke et ord om de hundredtusinder af kroner, det må have kostet at føre denne retssag, for slet ikke at tale om, hvad det oveni har kostet i dyre mandetimer at umyndiggøre lejerne, etablere ”genopdragelsesprojekter” og agere ulovlig bestyrelse. Det er altså beboerne, der betaler et årligt kontingent til BL på næsten kr. 85.000. Alligevel er det kun 3B, der får lov til at udtale sig vedr. dommen i Boligen”.

 

SAGEN KORT

Økonomi, juletræ og klublokaler

Det startede med, at afdelingsbestyrelsen var dybt bekymret for økonomien i et kæmpestort renoveringsprojekt til 320 mio. kr. og luftede deres kritik. Det blev ignoreret af 3B og fik heller ingen omtale i de landsdækkende medier. Senere vedtog afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge med fem stemmer mod fire, at man ikke ville bruge penge på at købe og opsætte et juletræ med dertil hørende gløggarrangement, da ingen af bestyrelsens danske medlemmer ville stå for arrangementet.

Derefter eksploderede sagen i medierne. Et ekstraordinært afdelingsmøde endte med en ny formand, men samme personkreds i bestyrelsen. Og juletræet kom op få dage efter. Et halvt år senere gik den nyvalgte formand, der samtidig var næstformand i 3B, af. Han gav udtryk for, at et flertal af beboerne fortsat kun ønskede at tilgodese en del af beboernes interesse (ikke-etniske danskere. Red.) Et par måneder senere forsøgte bestyrelsen at opsige to klubbers eneret til to lejemål, fordi bestyrelsen ønskede brugen bredt ud til flere. Der kom da også en aftale i stand med klubben ”Det gamle Vaskeri”, mens billardklubben straks gik til medierne. Dermed fortsatte uroen, mistænkeliggørelsen og beskyldningerne. I marts 2014 var det så, at 3B’s hovedbestyrelse besluttede, at den ville overtage afdelingsbestyrelsens opgaver i Egedalsvænge, og at der ikke skulle vælges en ny bestyrelse for de mange beboere. Det har to retsinstanser nu slået fast var klart ulovligt.

Tilmed fremgår det af retsbogen, at 3B er de eneste, der nogensinde har smidt beboere ud af mødelokaler!

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top