Skip to main content

To vigtige spørgsmål til kandidaterne

Ved du hvad byfornyelse er? – Det er når den danske stat og din kommune giver støtte til at forbedre og modernisere private lejeboliger. Støtten gives efter den såkaldte byfornyelseslov, som stammer fra 2004.

Fra slum til eftertragtet

I 1990’erne blev der gennemført enorme byfornyelsesprojekter i de større danske byer. Vesterbro i København fx, blev nærmest bygget om fra grunden. Der blev årligt investeret op mod 1 mia. i fornyelsen. En investering, der i dag betyder, at Vesterbro – der i 1990’erne nærmest var et slumområde – i dag er et af de mest eftertragtede områder i København.

Den byfornyelse, man lavede i 1990’erne, var i høj grad styret af lejernes ønsker. Lejerne havde indflydelse på, hvad der skulle laves og hvordan det skulle gøres. Lejerne havde ret til at indhente teknisk og juridisk rådgivning – og det gjorde de i stor stil.

Lejer-venlige København

I 2003 overgik byfornyelsesområdet til en ny minister, den konservative Bendt Bendtsen. Han og den øvrige regering mente, at lejerne havde alt for stor indflydelse, og derfor vedtog regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti i 2004 den byfornyelseslov, der gælder lige nu. Efter denne lov er det udlejer, der har både initiativret og fuld bestemmelse over, hvad der skal laves og hvornår det skal ske – og så får han støtte til vedligeholdelse, mens lejerne får støtte til huslejestigningerne. Ikke desto mindre er det lykkedes Københavns Kommune at give lejerne ret til medbestemmelse alligevel. Kommunen har nemlig lagt ind i sine kriterier for at støtte udlejer med penge til vedligeholdelse, at mindst ½-delen af lejerne har sagt ja til projektet. Og voila har Københavns Kommune givet lejerne en stor del af rådigheden over deres boliger tilbage.

..men på Frederiksberg

Lige på den anden side af kommunegrænsen, i Frederiksberg, har man lagt en hel anden linje. Her har lejerne intet at sige om projektet og kan kun gøre deres indflydelse gældende ved at trække udlejer i huslejenævn og boligret.

Lige nu rumsterer regeringen med planer om at give kommunerne endnu mere frihed til at beslutte, hvad kommunen vil støtte, om den vil give lejerne støtte til huslejestigningerne – eller om udlejer skal have alle pengene.

Derfor: Inden du stemmer til kommunalvalget, så kan du spørge din kandidat om følgende: Mener du, at lejerne skal være med til at bestemme, hvad der skal ske, hvis der kommer byfornyelse. Og: mener du, at kommunen skal hjælpe lejerne med at betale den stigning, de får, hvis deres bolig bliver byfornyet?

 

Om forfatteren

Se artikler af Helene Toxværd

Landsformand for Lejernes Landsorganisation Danmark og formand i LLO Hovedstaden.

Back to top