Skip to main content

Total krig kan ende i Højesteret

Må en lejer nægte adgang for bestemte håndværkere? Kan det give udlejer ret til at sige ham op? Og er grove injurier opsigelsesgrund?

 

11 opsigelser af ét lejemål i en periode på fem måneder kan nu ende som en principiel sag ved Højesteret.

Sagen startede som en sag om forbedringsarbejder på ejendommen og udviklede sig til en bizar krig mellem lejeren og hans udlejer i en grum cocktail af afbrudt varme og vand, opsigelser, chikane, politianmeldelser, grove injurier, påstande om dødstrusler, en fiktiv Facebook-person, en lejer, der også lejer værelser ud og snyder sine værelseslejere, ja sågar af antydninger om udlejning til prostitution. Alt sa mmen på en af Danmarks dyreste adresser, Grønningen 15 i København.

Her bor både lejeren, arkitekt Mads Buhl, barnebarn af tidl. statsminister, Vilh. Buhl, og hans udlejer Mikael Goldschmidt, der er en af landets største private ejendomsudlejere med mange tusinde lejemål, primært i København. (Vi Lejere nr. 1/2018).

For Højesteret?

Den juridiske del, som måske, måske ikke nu kommer for Højesteret, handler om en dom ved Østre Landsret fra september 2017 om udlejerens opsigelse af lejemålet, fordi lejeren nægtede adgang for udlejerens håndværkere. Endvidere om udbedring af ulovlige eller mangelfulde arbejder, udført af lejeren selv. Men ifølge udlejer skal den også handle om - lidt firkantet sagt – hvad en lejer kan tillade sig at sige om sin udlejer. Her henviser Goldschmidts til fem tilfælde af injurier, hvor Buhl blev dømt, men slap for straf.

Foreløbig har Procesbevillingsnævnet (26/3-2018) én gang givet afslag på, at sagen prøves ved Højesteret, men nævnet åbner selv for en genoptagelse af sagen.

I Boligretten fik Mikael Goldschmidt, udlejeren, medhold i seks af de 11 opsigelser. Retten tilkendte ham derudover et erstatningsbeløb på 354.250 kr.

Ved Østre Landsret gik det helt anderledes. Her blev lejeren, Mads Buhl, frifundet for samtlige opsigelser og fik således ændret Boligrettens ellers énstemmige afgørelse.

Hvornår kan en leje nægte…?

Dette sidste er Goldschmidt stærkt utilfreds med. Han mener, at der er afgivet falske forklaringer ved Østre Landsret og at der med landsrets-dommen nu er en retspraksis, som er helt håbløs for både lejer og udlejer. ”En lejer på 1. sal kan nægte at give adgang, hvis han ikke bryder sig om håndværkeren. Dette gør renoveringsarbejder umulige at gennemføre. De øvrige lejere bliver herefter taget som gidsler, idet det herefter ikke vil være muligt at gennemføre de arbejder, som alle de andre lejere meget gerne vil modtage og er blevet enige med udlejer om. Denne tilstand gør det nødvendigt at få den rette forståelse af lovgivningen fastlagt endeligt og autoritativt”. Udlejeren vil derfor have Højesteret til at fastslå, hvornår en lejer kan nægte adgang til sit lejemål for, som han udtrykker det: ”udførelse af ubestridt relevante og lovligt varslede arbejder (porøse, delvis utætte rør. Red.), når nægtelse er begrundet udelukkende i lejers subjektive opfattelse af mishag ved udlejer eller dennes nærmere bestemte stedfortrædere (håndværkere)”. Derudover om lejer selv må foretage disse udbedringer, selvom det kræver autoriserede håndværkere og i øvrigt har betydning for hele ejendommen. Hertil kommer de krænkende beskyldninger og hvor alvorlige de må være, før det kan berettige en opsigelse. Her henviser udlejeren til en sideløbende sag om injurier, som blev fremsat af Buhl mod Goldschmidt og en af hans direktører under den voldsomme konflikt.

Lejers injurier mod sin udlejer

I denne sag blev lejeren dømt for fem tilfælde af injurier, men han slap for straf på grund af det voldsomme konfliktniveau (med udlejeren). Buhl blev dømt for bl.a. disse udsagn:

”Mikael Goldschmidt er et kriminelt svin, som til dato har stjålet sig (dig) gennem hele tilværelsen, uden selv at have skabt noget som helst”.

Samt følgende ringeagtsytringer: ”uuddannet og tilmed uintelligent” samt ”uintelligent, kujonagtigt og kriminelt svin” og øgenavnet ”Goldschwein” rettet imod Mikael Goldschmidt.

 

”HAN SKAL UD… KOSTE HVAD DET KOSTE VIL”

Under overskriften: ”Total krig: Milliardæren mod lejeren” beskrev Vi Lejere i nr. 1/2018 dele af sagen. Dengang var lejeren i offensiven i sine beskyldninger mod udlejeren. Nu er hans udlejer, Mikael Goldschmidt, gået offentligt til modangreb på Goldschmidt-koncernens hjemmeside. Han har også kontaktet Vi Lejere og stillet diverse dokumentation til rådighed. Dermed har ”krigen” taget en helt ny drejning og tilføjet konflikten nye vinkler og fakta. Lejeren er, viser det sig nu, også selv udlejer af værelser i sin 362 kvm. store lejlighed. Hans tidl. samlever har i byretten forklaret, at der ”ret konstant var tre lejere”. Og den egentlige udlejer, Goldschmidt, har måttet beklage ikke at kunne hjælpe værelseslejere med tilgodehavende ved fraflytning, når de har henvendt sig til ham efter at have betalt Buhl en angivelig husleje på 5.000 kr. pr. måned – for et værelse. I LLO kender man også til sager, hvor rådvilde værelseslejere har henvendt sig om tilgodehavender på deres depositum ved fraflytning.

Værelseslejere snydes

Til Vi Lejere siger Mikael Goldschmidt om sin lejer:

”Mads Buhl er de seneste 10 år blevet fremstillet i fogedretten 117 gange – ja, du hørte rigtigt! Et skræmmende stort antal af de sager vedrører forhold til de mange stakler, som har lejet sig ind hos ham, og som han har snydt og bedraget efter et snedigt og fast mønster, der alene har det formål at snyde folk økonomisk. Vi er bekendt med, at Mads Buhl i en lang årrække har udlejet fire værelser i sin lejlighed á 5.000 kr. per måned, ligesom hans resterende del af lejligheden udlejes på dagsbasis til knap 4.000 kr. per dag. Beløbene skal angiveligt helst betales kontant. En måned med fuld udlejning ville kunne indbringe 140.000,- kr. Mange af disse lejere har kontaktet os, men desværre opgiver de fleste på forhånd pga. manglende ressourcer og økonomi - derudover oplever de, at Mads Buhl, når han fremstilles i fogedretten, fortæller at han intet ejer, hvilket er direkte usandt. Dette gør desværre, at de stakkels fremlejetagere aldrig ser en krone”.

”Ejer intet”

”Når Mads Buhl fremstilles i fogedretten er fremgangsmåden hver gang den samme: Han afgiver forklaring om, at han intet ejer udover bord, seng og stol og med en stemplet insolvenserklæring er det de færreste lejere, som har haft overskud og ressourcer til at føre en ny sag i fogedretten. Dét, som Mads Buhl glemmer at afgive forklaring om er, at han kører i hhv. Jaguar, Mercedes og 4-hjulstrækker og endvidere ejer en lystyacht i Sydfrankrig, der dog her på det seneste blev beslaglagt af de franske myndigheder grundet et stort økonomisk krav fra netop de franske myndigheder”, siger udlejeren.

”Han skal ikke bo i min ejendom”

Goldschmidt lægger ikke skjul på, at han vil have Mads Buhl ud af lejemålet og – af sit liv. Det meste af hans familie på bedsteforældrenes linje omkom som jøder i Kz-lejren Theresienstadt. ”Jeg kan ikke leve med hans udtalelser om, at han helst så, at jøderne - under den store redning i oktober 1943 af den jødiske befolkning – var druknet i deres forsøg på at nå Sverige. Det ville ifølge Mads Buhl have beriget verden! Ud over al hans svindel og løgn var det nok den bemærkning, der endegyldigt gjorde, at jeg besluttede mig for, at ”whatever it takes” (Hvad det end kræver/koster) af ressourcer, skal Mads Buhl ikke bo i min ejendom. Vi fortsætter kampen! Den verserende konflikt er kun opstået på grund af Hr. Buhls helt uacceptable og vanvittige opførsel. Det er ham, der har truet mig og mine medarbejdere, håndværkere m.v. Ikke omvendt! Jeg har regnet mig frem til, at vi – i mine 40 år som investor i fast ejendom – har haft kontakt til over 30.000 lejere, og jeg har heldigvis aldrig oplevet noget som dette”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top