Skip to main content

Toxværd ind i Tænks bestyrelse

LLO´s landsformand, Helene Toxværd, er indtrådt i Forbrugerrådet Tænks bestyrelse - i første omgang frem til et ekstraordinært rådsmøde i efteråret.

Her skal der også vælges ny formand efter Anja Philip, der ikke genopstiller. Det er netop den ledige post i bestyrelsen efter Anja Philip, som Helene Toxværd nu har overtaget i egenskab af 1. suppleant.

Bestyrelsen består af 9 personer. Frem til det ekstraordinære møde i efteråret er næstformanden, Per Jensen, konstitueret som formand.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top