Skip to main content

Tre roser og tre torne

Ny aftale om udsatte boligområder

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance har 15. juni 2021 indgået en ny parallelsamfundsaftale.

Med LLO’s øjne er der både roser og torne i den aftale, der er indgået. Roserne først:

1. Ordet ”ghetto” udgår af lovgivningen. Dette har boligminister Kaare Dybvad ønsket, siden han tiltrådte som boligminister, og vi mener, at det er meget positivt, at man taler ordentligt om lejerne - også i lovgivningen.

2. Længere tid til at vende udviklingen. Boligområder, der er i fare for at blive tvunget til at lave de såkaldte ”udviklingsplaner”, som betyder nedrivning, ommærkning, salg eller andet får ét år mere til at vende udviklingen.

3. Den private udlejningssektor skal løfte en boligsocial opgave - efter aftale. Liberaliseringen af boligmarkedet har ført til højere huslejer i den private udlejningssektor. De lejere, der ikke har kunnet betale den høje private husleje, har kun haft det almene område at søge ind i. Med aftalen kan kommunen indgå aftaler med private udlejere om at leje ud til de lejere, som ikke længere kan komme ind i de almene boliger pga. krav om fx arbejde eller statsborgerskab.

Flere af forslagene synes LLO dog går den forkerte vej:

1. Målstolperne flyttes (igen) – Forebyggelsesområder introduceres. Partierne introducerer nye kriterier, som efter ministeriets tal vil omfatte 110.000 beboere. I disse områder ændres ventelistereglerne og muligheden for nedrivning af almene boliger. I alt er 163.000 beboere enten boende i et forebyggelsesområde, et udsat boligområde, et parallelsamfund (tidligere benævnt ghettoområde) eller et omdannelsesområde (tidl. hårdt ghettoområde).

2. Ventelistereglerne ændres – Tidligere kunne boligselskaberne selv bestemme, om man vil lade folk i beskæftigelse eller som er under uddannelse komme foran i boligkøen i en almen afdeling. Nu gøres dette til et ufravigeligt krav i de såkaldte forebyggelsesområder, og desuden indføres krav om, at den boligsøgende enten skal have statsborgerskab i EU, EØS-lande eller Schweitz. Samt visse modtagere af sociale ydelser.

3. Lejernes fremleje og bytteret begrænses. Fremlejetagere eller byttepartnere skal også leve op til de nye ventelistekrav.

LLO vil samlet set igen opfordre Folketingets partier til at droppe ghetto/ parallelsamfundspakkerne, som FN ligeledes har opfordret til. Selvom nogle af tiltagene i aftalen er positive, ændrer det ikke på at, LLO ønsker parallelsamfundspakkerne afskaffet - også i den ændrede form.

Sociale problemer bør ikke løses ved at underkende beboernes selvbestemmelsesret. Med aftalen går Folketinget endnu et skridt imod, at beslutningerne i boligafdelingerne ikke træffes af beboerne i afdelingen, men på Christiansborg eller i de almene organisationsbestyrelser.

Reglerne forventes indført senere på året.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top