Skip to main content

Trygheden stiger i udsatte boligområder

Tilliden til politiet og trygheden i særligt udsatte boligområder er steget betydeligt siden 2017. Det skyldes blandt andet samarbejdet med politiet om tryghedsskabende indsatser i almene boligområder, skriver Fagbladet Boligen.

Lige før sommerferien 2023 landede Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2022. De tal har bladet gransket, og der er et klart billede af, at trygheden har været støt stigende, når man kigger hen over de sidste seks år.

72 procent af beboerne på politiets liste over særligt udsatte boligområder (SUB-områder) følte sig i 2022 grundlæggende trygge i deres nabolag.

Det vil sige, at syv ud af 10 beboere trygt færdes i opgange, på gader, stier og grønne områder i og omkring deres boligområde. I 2017 var det kun seks ud af 10, som følte sig trygge (64 procent).

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top