Skip to main content

Tyveri af ledige boliger i den almene sektor

Kommunernes ret til at anvise lejemål i alment boligbyggeri bør betales.

 

I Politiken den 24.november 2017 skrev Ole Lund Petersen (OP) et debatindlæg om kommunernes anvisningsret til boliger i den almene sektor – uden om ventelisterne. Han konkluderer, at ”Det er tyveri ved højlys dag, når kommuner forlanger 100 procents anvisningsret på nybyggede boliger”.

Manden har ret!

Manden har ret, det er tyveri! OP spørger, - hvad siger LLO? - Har LLO rejst en offentlig debat herom? I de sidste 20 år har LLO i adskillige høringssvar til den siddende minister forlangt betaling til den almene boligafdeling for kommunens anvisningsret - fuldstændig som de private udlejere blev tilbudt 30.000 kr. pr. lejemål, hvis de ville stille en lejlighed til rådighed for kommunal anvisning. Vi har også krævet, at beboerne og afdelingsbestyrelsen i den enkelte afdeling tages med på råd – dvs. får reel indflydelse på anvendelse af anvisningsretten i afdelingen.

vi har forslået, at brugen af anvisningsretten i de enkelte boligselskaber i kommunen og i de enkelte afdelinger skal omtales i den offentlige årlige dialograpport, som boligorganisationen skal fremsende til kommunen.

Ingen tør tale om det

Men politikerne i Folketinget har vendt det døve øre til. Her ser man statsstøtten til opførelse af nyt alment boligbyggeri som samfundets betaling af anvisningsretten, uanset LLO har påpeget, at der gives langt mere statsstøtte til ejerboligerne i form af skatterabat på ejendomsværdiskatten. Her rammer vi imidlertid noget kontroversielt, ingen tør tale om.

Andre, f.eks. Velfærdskommissionens økonomer, skrev i 2005, at anvisningsretten kunne ses som betaling for, at lejerne i den almene sektor er fritaget for en leje, der er bestemt af udbud og efterspørgsel, men kan bo til en leje bestemt af omkostningerne. Et for LLO helt uforståeligt synspunkt, da lejerne i den almene sektor, ligesom andelshavere og ejerbolig-folket, selv har finansieret deres bolig og selv betaler driftsomkostningerne. Den offentlige støtte til opførelse og drift af almene boliger modsvares tilmed kun delvist af den enorme skatterabat, der tilfalder boligejerne, fordi disse ikke beskattes som alle andre af opsparing og af kapitalgevinster. Disse gevinster er nemlig knyttet til boligkøbet hos en gruppe vælgere, som har stor indflydelse!

Så OP (og Politiken): velkommen i koret, der beder om betaling for og indflydelse på anvisningsretten.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jesper Larsen

Tidligere cheføkonom i LLO

Back to top