Skip to main content

Udlejer krævede 23.101 kr. for ridse i gulv!

En fraflytningssag har været i Huslejenævnet, hvor den blev afgjort til lejers fordel.

Sagen begyndte, da et LLO Herning medlem fraflyttede et lejemål beliggende i Ikast-Brande Kommune.

Ved fraflytningen reklamerede udlejer flere forhold, som udlejer mente skyldtes lejers misligholdelse af lejemålet. Det omhandlede bl.a. en ridse på et gulv og nogle mindre reparationer i køkkenet, men udlejer fremsendte ingen flytteopgørelse og tilbageholdte blot lejers depositum på 21.000 kr. 

Efter LLO indbragte sagen for nævnet, opgjorde udlejer det krav han mente at have lidt, og indhentede i den forbindelse tilbud på udbedring af ridsen på gulvet på hhv. 17.151 kr. og 23.101 kr. idet han mente at der var behov for udskiftning af hele gulvet.

Nævnet nedsatte beløbet

Nævnet godkendte udlejers krav vedrørende materialer til køkkenet, men nedsatte beløbet til montering til 500 kr. Derudover godkendte nævnet at lejer skulle hæfte for den ridse der var i gulvet, men nedsatte beløbet til 5000 kr. 

Udlejers krav om istandsættelse på lejers regning bortfaldt, da udlejer ikke fremsendte en flytteopgørelse. 

Udlejer har fulgt nævnets afgørelse og lejer har bekræftet at hun fik 14.704 kr. retur, ud af det samlede depositum på 21.000 kr. 

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top