Skip to main content

Udlejer måtte tilbagebetale depositum på 36.820 kroner

I en fraflytningssag fra Kerteminde Kommune, som LLO´s Servicekontor har rådgivet et medlem om, havde udlejeren, der driver et professionelt udlejningsfirma, stillet krav om et større beløb til istandsættelse.

Sagen begyndte meget godt, da lejer opsagde lejemålet efter at have boet der i ca. 14 måneder. Efter opsigelsen blev der holdt fraflytningssyn, ligesom der ved indflytningen havde været afholdt et indflytningssyn. Begge dele helt i overensstemmelse med lejelovens forskrifter.

I lejekontrakten var det aftalt at: ” lejemålet skal afleveres i samme stand som ved indflytning, ”bortset fra slid som skyldes almindelig slid og ælde””, hvilket betyder at udlejer kun kan kræve istandsættelse, hvis der er tale om misligholdelse.

I den omfangsrige fraflytningsrapport, var der på samtlige sider anført, at der ikke var konstateret skader på lejemålet, udover almindeligt slid og ælde.

Alligevel havde udlejer fremsat krav om betaling af:

Udskiftning af bordplade: 13.125 kr.
+ af og påmontering (af bordplade): 3285 kr.
+ af og påmontering af el og vvs: 1875 kr.
Reparation af gulv: 4.375 kr.
Maling af vægge: 4.750 kr.

I alt 27.410 kr.

I flytteopgørelsen indgik der, ud over tilbagebetaling af depositum på 25.740 kr., også forudbetalt husleje på 8580 kr. samt et aftalt beløb for køb af gardiner og lamper på 2500 kr.

Efter udlejers beregning skulle lejer derfor kun have 9.410 kr. retur af det samlede depositum på i alt 36.820 kr.

Men udlejers krav var i strid med lejeloven.
Når det er aftalt at lejer ikke skal betale for skader, der skyldes almindelig slid og ælde, og når der kun er fundet almindelig slid og ælde i lejemålet, så skal lejer selvfølgelig ikke betale for istandsættelsen. Men dette afviste udlejer og dennes repræsentant, der i stedet tilbød at lejer kunne få tilbagebetalt i alt 20.000 kr.

Efter at LLO´s rådgiver havde drøftet dette med lejer tilbød vi udlejer at sagen kunne lukkes, hvis udlejer tilbagebetalte 35.000 kr. Dette forslag svarede udlejer ikke på, og rådgiver indbragte derfor sagen for Huslejenævnet med krav om at flytteopgørelsen blev revideret til:

Depositum: 25.740 kr.
Forudbetalt leje: 8.580 kr.
Køb af gardiner og lamper: 2.500 kr.

Lejer til gode: 36.820 kr.

Én uge efter at LLO´s rådgiver havde indbragt sagen for nævnet, valgte udlejer at tilbagebetale 36.820 kr. til lejer, og sagen er derfor nu afsluttet.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top